Op 17 Maart 2015 heeft voorzitter Paul Benders namens Coöperatie Lingewaard Energie het Gelders Energieakkoord ondertekend. Onder de ondertekenaars waren ook de gemeente Lingewaard, veel organisaties, bedrijvenverenigingen, gemeentes, woonstichtingen en lokale energiecoöperaties.

Door ondertekening bevestigen en versterken deze partijen de afspraken gemaakt in het SER Energieakkoord en leggen ze de basis voor een gezamenlijke en krachtige invulling daarvan voor de provincie Gelderland.

Gelderland is één van de meest actieve provincies als het gaat om duurzaamheid. De aanwezigheid van het grote aantal ondertekenaars geeft wel aan dat duurzaamheid leeft in de provincie Gelderland en dat de ambities breed worden gedragen.

 

De volledige tekst van het akkoord en ook een samenvatting (getiteld "Verbreden, verdiepen en verspreden")  zijn te vinden op:  www.klimaatverbond.nl