De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. De uitstoot van CO2 moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd t.o.v. het jaar 1990.
Dat heeft de rechter in Den Haag op 24 juni 2015 besloten in de ‘klimaatzaak‘ die Urgenda en 900 mede-eisers hadden aangespannen tegen de Nederlandse overheid.
De rechter stelde vast dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.
Een historische uitspraak, waar wij als Lingewaard Energie heel blij mee zijn.
Het vormt een steun in de rug voor ons om de uitstoot van CO2 ook in Lingewaard drastisch te verlagen, enerzijds door energiebesparing en anderzijds door het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen.