Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Klimaatwetenschappers waarschuwen al tientallen jaren dat door de uitstoot van kooldioxide (CO2) bij de verbranding van fossiele brandstoffen het gehalte aan CO2 in de atmosfeer sterk toeneemt, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Nu al bijna 1 graad. Dit lijkt weinig, maar dezelfde klimaatwetenschappers geven aan dat een stijging van 2 graden zal leiden tot een onomkeerbaar proces waarbij de gemiddelde temperatuur verder gaat stijgen. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeespiegel. Ook zullen gebieden op aarde te maken krijgen met extreme droogte of hevige neerslag. Met alle gevolgen voor onze woongebieden en voedselvoorziening. Zover mogen we het niet laten komen!

Om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot maximaal 2°C te beperken is in 2050 een CO2-reductie van -80% (t.o.v. 1990) nodig. De Europese Unie heeft dat doel in een roadmap overgenomen. Nederland zal bij het huidige beleid niet verder komen dan -18% in 2020, waarmee we niet op koers liggen!

Begin december vindt in Parijs de belangrijke VN Klimaatconferentie plaats. Als Lingewaard Energie vinden wij dat deze conferentie alleen geslaagd is als alle landen zich verplichten verregaande maatregelen te treffen ter beperking van de CO2 uitstoot, zodat de grens van 2°C niet overschreden wordt.

We worden in deze opvatting steeds meer gesteund.

 

President Obama heeft zich inmiddels achter deze doelstelling geschaard en een pakket aan maatregelen afgekondigd voor de VS.

In Nederland heeft de rechter onlangs in een door Urgenda tegen de Staat aangespannen zaak het kabinet gedwongen de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met -25% (t.o.v. 1990) te hebben beperkt. Het kabinet gaat echter in beroep tegen het vonnis, omdat ze vraagtekens zet bij de manier waarop de rechtbank oordeelt over ‘zorgvuldig’ klimaatbeleid. Onze regering is helaas nog steeds niet doordrongen van de ernstige gevolgen van klimaatverandering.

Ook de Paus mengt zich steeds duidelijker in de (politieke) discussie over klimaatverandering. Zo stelt paus Franciscus “dat klimaatverandering door mensen een wetenschappelijke realiteit is en dat de mensheid de plicht heeft dit onder controle te houden”. Met zijn encycliek ‘Laudato si’ roept de paus op tot een houdbare groei en hulp aan armere landen. “Het is belangrijk dat u zich bewust bent dat wij deze planeet vernietigen en dat wij een ecologisch bewustzijn hebben dat ons bij de schepping is gegeven”.

Laat onze generatie de laatste zijn die het probleem van klimaatverandering heeft veroorzaakt en de eerste die het adequaat gaat aanpakken.