Op 3 December werd op de politieke avond de beleidsnota Duurzaamheid behandeld. Lingewaard Energie heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht om aan te dringen op aanscherping van het beleid. Er moet snel en voortvarend gehandeld worden om de uitstoot van broeikasgassen stoppen, over te schakelen op lokale duurzame energiebronnen en daarmee verdere opwarming van de aarde te stoppen. De tekst van ons pleidooi zoals voorgedragen door Paul Benders is hier te downloaden.