Direct na ontvangst van de Omgevingsvergunning voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard hebben we op 1 april 2016 een aanvraag voor SDE+ subsidie ingediend. Dit betreft een subsidie voor de exploitatie van het zonnepark voor een periode van 15 jaar. Door overtekening van het beschikbaar gestelde budget, met name door subsidieaanvragen voor biomassa bijstook in kolencentrales en projecten met geothermie, heeft slechts 1 op de 6 zon-PV- projecten een beschikking gekregen. Helaas hoorde ons project daar niet bij. In het najaar is er een tweede kans, waar wij vol voor zullen gaan.
De SDE+ subsidie is nodig om een sluitende Business Case voor het zonnepark te krijgen.