Na een lange aanloop is op 18 januari 2018 dan eindelijk de spade de grond ingegaan voor de bouw van het Drijvende Zonnepark Lingewaard. De civiele aannemer van Dalen uit Huissen is voortvarend aan de slag gegaan. In 2 dagen tijd is de duiker aangebracht en bijna de gehele keerwand op zijn plek gezet. Ondanks een kleine tegenslag door de vondst van kabels die volgens tekening niet op deze plek hadden mogen liggen, is er stevig doorgewerkt. Voor komende week staat het storten van de fundering gepland. Deze fundering is benodigd voor de transformator die later door Liander wordt geplaatst. Via deze transformator zal straks de zonnestroom op het openbare net worden gezet. Bij de installateur zijn de eerste pallets met zonnepanelen gearriveerd.

Op regelmatige basis ontvang je vanaf nu een update over de voortgang van de bouw, zodat je een beeld krijgt van wat er zich zoal afspeelt op de bouwplek. Deze artikelen zullen tevens op de website www.lingewaarenergie.nl worden gepubliceerd.  Voor meer achtergrondinformatie zie ook de projectsite: www.drijvendzonneparklingewaard.nl.