Alle partijen steunen de Roadmap van Lingewaard Energie: Lingewaard in 2045 CO2 neutraal

 

Op dinsdagavond 6 maart heeft Lingewaard Energie in de Valom in Huissen haar Roadmap om te komen tot een CO2-neutraal Lingewaard gepresenteerd aan zo’n 100 geïnteresseerde inwoners, ondernemers en politici. De boodschap was duidelijk; om Lingewaard in 2045 CO2 neutraal te krijgen, moeten we de komende jaren met duurzaamheid op alle fronten maximaal inzetten; zowel op het gebied van energiebesparing en isolatie van alle woningen, als ook met het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Dit betekent dus inzet van zonnepanelen op alle beschikbare daken, gebruik van biogas, warmtenetten en aardwarmte, maar ook de inzet van meerdere windmolens is onmisbaar om deze doelstellingen te halen.

Tijdens deze avond zijn de woordvoerders van alle Lingewaardse politieke partijen door journalist Michel Jehae aan de tand gevoeld over de inhoud van de Roadmap, maar ook over hun eigen plannen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. En dat leverde verrassende conclusies op. Alle partijen, geen enkele uitgezonderd, omarmden de Roadmap en maken van duurzaamheid hun speerpunt. Een enkele partij gaat zelfs verder, en wil al in 2035 een CO2-neutraal Lingewaard realiseren.

 

Voor geïnteresseerden: de roadmap is te downloaden via deze link