Het gemeentelijk beleid in Lingewaard zet op dit moment in op 1,5% verlaging van het energieverbruik per jaar. Maar dit percentage zal in de komende collegeperiode fors omhoog moeten. Bij het door Lingewaard Energie georganiseerde Duurzaamheidsdebat op 6 maart gaf de VVD bij monde van Helga Witjes aan 1,5% te weinig te vinden. D66, CDA en GroenLinks omarmden een tempo van 3,5%. 

Lingewaard Energie heeft op basis van de vaak opvallend eensgezinde meningen van politiek, bedrijven en burgers  een vijftal aandachtspunten opgesteld die in de komende bestuursperiode door de gemeentepolitiek ter hand genomen zouden moeten worden.

Deze uitgangspunten zijn nu in een brief aan de formateur en onderhandelaars voor het nieuwe gemeentebestuur overgebracht. Daarnaast is er een brief naar de raadsleden gestuurd.

De uitgangspunten :

  1. Sneller omlaag brengen van het energieverbruik
  2. Inzetten op windmolens met lokaal draagvlak
  3. Vereenvoudiging van regels voor duurzame investeringen in huis en bedrijf
  4. Opzetten van een gemeentelijk fonds voor duurzame investeringen voor inwoners met een krappe beurs
  5. Intensief samenwerken in de regio; daar liggen kansen op financiering 

Lingewaard energie heeft tevens aangeboden om in samenwerking met het nieuwe college de praktische uitwerking van deze uitgangspunten met politiek, bedrijven, instellingen, verenigingen en burgers verder te ontwikkelen.