De afgelopen weken zijn door Van Dalen diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het zonnepark.
Met het plaatsen van het laatste element is de keerwand voor de traforuimte nu gereed. De grondwal rond het bassin is aangevuld en daarmee hersteld.
De betonnen fundering voor de trafo is gestort. Liander heeft ons bericht dat de transformator inmiddels gereed is, en op 24 april geplaatst gaat worden.

De Franse fabrikant van de drijvers, Ciel et Terre, verzorgt ook de verankering van het drijvend zonnepark. Hiervoor worden er rondom de waterplas grondankers in de oevers geboord. Met simulatiemodellen hebben zij voor onze locatie de belastingen op de ankers onder extreme weersomstandigheden (windkracht 10) doorgerekend.

Op locatie hebben ze een proefanker aangebracht dat tot de maximale uittrekkracht belast is. De proefondervindelijk bepaalde uittrekkracht was ruim voldoende om de straks maximaal optredende ankerkrachten te kunnen opnemen. Het aanbrengen van het anker had nog wel “enige voeten in de aarde”. Men had duidelijk niet gerekend op de Betuwse klei. Op maandag 9 april is men gestart met het uitzetten van de definitieve posities van de grondankers met gebruikmaking van GPS-meetapparatuur. Dinsdag 10 april zijn de ankers in de oevers geboord.

Zondag 8 april was het zonnepark een van de deelnemers aan de jaarlijkse manifestatie “Kom in de Kas” in het tuinbouwgebied Bergerden (NEXT Garden).
Een beetje geholpen door het mooie weer mochten we rekenen op een grote opkomst van geïnteresseerden. Afgaande op de diversiteit aan gestelde vragen kunnen we constateren dat ook in Lingewaard de duurzaamheid ‘leeft’.

Vanaf nu gaat het hard. Elke dag zien we tot ons genoegen de vorderingen op de locatie.

 

 

Boren Grondankers

Test uittrekkracht grondanker

Keerwanden trafo ruimte

Kom in de kas stand bij DZL