Vooruitlopend op de officiële opening op vrijdag a.s. heeft de nieuwe Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Lingewaard Aart Slob (CDA) uitgebreid de tijd genomen het Drijvend Zonnepark Lingewaard te bekijken. Tijdens het bezoek werd wederom duidelijk dat we elkaar vinden in nut en noodzaak van de energietransitie; en in de wens vaart te maken met de realisatie van concrete projecten voor opwekking van hernieuwbare energie in Lingewaard. Wethouder Slob toonde zich voorstander van een grote mate van burgerparticipatie bij dergelijke projecten en wij zijn voornemens hierin (waar mogelijk) samen met de gemeente op te trekken. 


Zaterdag 1 september houdt het Drijvende Zonnepark – het grootste van Europa’s vasteland! – van 10.00 tot 13.00 uur open dag. Het Drijvend Zonnepark Lingewaard is gelegen in het tuindersgebied ‘Next Garden’ (v/h Bergerden) op de hoek van Hedera en Azalealaan. Als u in uw navigatiesysteem de Hedera in Bemmel invoert dan ziet u, vanaf de openbare weg het zonnepark vanzelf liggen.