In de roadmap van Lingewaard Energie staat hoe we onze gemeente energieneutraal kunnen maken. Daarin staat dat niet alleen inwoners, maar zeker ook bedrijven stappen moeten zetten om energie te besparen en vervolgens duurzaam op te wekken. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat daarmee bezig is, is Caprice baksteen met hun steenfabriek Huissenswaard.


De baksteenindustrie is al vanaf 2010 bezig om te verduurzamen. Dat doet deze sector door zo veel mogelijk energie te besparen in hun fabrieksprocessen en door van elkaar te leren en samen op te trekken. Steenfabriek Huissenswaard in Lingewaard heeft nu zo veel mogelijk energie bespaard binnen de fabriek zelf. Het familiebedrijf is nu aan het onderzoeken of windenergie een mogelijkheid is voor hen, omdat zij op de lange termijn klimaatneutraal willen produceren en wellicht ook van het aardgas af willen. De bedoeling is dat zij op het eigen terrein door windmolens eerst volledig over gaan op duurzame energie en de mogelijkheid onderzoeken om waterstof gaan maken. De ovens zouden dan (na aanpassingen) op waterstof kunnen stoken. Dit is pionieren voor het bedrijf en een goed resultaat is niet zeker. Landelijk zijn andere industriële bedrijven waaronder hoogovens hier ook mee bezig, in samenwerking met universiteiten, maar het is nog nergens uitgevoerd.


Na een eerste scan blijkt dat er ruimte is voor twee windmolens. Het bedrijf is in een vroege fase van het proces. Nu is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau af, waarin staat welke onderzoeken precies nodig zijn om tot een goede afweging te komen. De vraag of windmolens haalbaar en uitvoerbaar zijn kan na deze onderzoeken worden beantwoord. Dan is er ook duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om mogelijke overlast voor omwonenden en de natuur te minimaliseren en wat er gecompenseerd kan worden. Daarna kan een vergunning worden gevraagd aan de gemeente en zal duidelijk worden hoe participatie door bewoners mogelijk is, omdat Caprice gezamenlijk met de burgers staat voor een duurzame omgeving

.
Vanuit Lingewaard Energie stimuleren we bedrijven en inwoners die hun eigen energie willen opwekken. We blijven we dit volgen en zullen u op de hoogte houden.
NB, zonnepanelen zijn ook een optie voor duurzame energie, maar niet voor een steenfabriek. Door het gebruik van klei en zand in het productieproces ontstaat er stof waardoor de werking van de panelen niet optimaal.