Baksteenfabrikant Caprice onderzoekt of zij windmolens kunnen plaatsen bij hun fabriek Huissenswaard. We houden u van de ontwikkelingen van dit plan op de hoogte

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is af en heeft ter inzage gelegen. Hierin staan de onderzoeken genoemd die nodig zijn om tot een goede afweging te komen. Op deze notitie zijn 25 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft naar aanleiding van de zienswijzen een reactienota geschreven en een advies aan Caprice. Dit werd toegelicht in een inloopbijeenkomst op 13 mei. De documenten zijn te vinden op de site van de gemeente, klik hier. Nu gaat Caprice de milieueffectrapportage maken en de vergunningsaanvraag voorbereiden. Het gaat om grotere molens dat de windmolens bij Ressen, verschillende hoogtes worden doorgerekend. De ashoogte zal tussen de 120 en 160 meter zijn, de tiphoogte maximaal 240 meter. Bij de onderzoeken wordt ook de doortrekking van de A15 meegenomen.

Wat nog niet meegenomen kan worden is het initiatief om vijf windmolens langs de A15 te bouwen, omdat dat plan nog niet ver genoeg gevorderd is. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht die ook na (mogelijke) realisering het contact onderhoudt tussen initiatiefnemers en de omwonenden. Tijdens de inloopbijeenkomst was er iemand uit Ressen en daar is de klankbordgroep nog steeds actief. Ten eerste om bij klachten snel de molens stil te zetten en ook door het budget te beheren van het omgevingsfonds.

De verwachting is dat eind dit jaar het ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt. Dan is er opnieuw een inspraakronde. We houden u hiervan op de hoogte.