Overweegt u een zonne-energiesysteem aan te schaffen, dan moet u dit nu doen!  Niet alleen levert u daarmee een bijdrage aan een beter milieu (zonne-energie is schoon en 100% duurzaam), u profiteert van jaarlijks lagere energiekosten, u verdient de investeringskosten al binnen 8 à 10 jaar terug, u verhoogt de waarde van uw huis en u bent minder afhankelijk van toekomstige prijsstijgingen van elektriciteit (over de afgelopen jaren gemiddeld 5% per jaar).

U kunt zelf offertes voor installatie van zonnepanelen aanvragen bij (lokale) bedrijven of gebruikmaken van collectieve inkoopacties (zie hierna). Nog beter is het als u meerdere buren enthousiast kunt maken om samen met u zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen. U kunt daarmee een collectief inkoopvoordeel behalen, een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in uw straat en uw straat een duurzame uitstraling geven. Lingewaard Energie wilt u daarbij graag terzijde staan als coach, om u op gang te helpen. Neem daartoe contact met ons op via onze website.

 

Collectieve inkoopacties

Op twee mogelijkheden om zonnepanelen aan te schaffen via een collectieve inkoopactie willen wij u wijzen. Het gaat daarbij om complete levering en installatie.

 

1. Zonnepaneelvoordeel.nl

Inwoners van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Regio Rivierenland konden tot voor kort gebruikmaken van deze collectieve inkoopactie van zonnepanelen.

De actie is inmddels ten einde en er is (nog) geen vervolg. Zie de website www.zonnepaneelvoordeel.nl voor meer informatie

 

2. Zon Zoekt Dak

Zon Zoekt Dak is een initiatief van Natuur & Milieu, en bedoeld voor heel Nederland.

De inkoopactie voor zonnepanelen is momenteel gesloten. Overweegt u om zonnepanelen te plaatsen en wilt u als eerste op de hoogte zijn als Zon Zoekt Dak weer opengaat? Meld u dan aan voor de voorinschrijving, dan ontvangt u bericht zodra er een nieuw aanbod bekend is. Informatie vindt u op: www.zonzoektdak.nl

 

 

Subsidieregeling

Voor 2013 stelde de overheid weer een subsidie ter beschikking voor particulieren die een zonne-energiesysteem wilden aanschaffen. Door de grote belangstelling is de subsidiepot inmiddels leeg en kan er geen subsidie meer aangevraagd worden. De verwachting is dat er in 2014 geen nieuwe subsidie(regeling) meer komt.