De energiebus gaat deze herfst de kernen van Lingewaard langs. Door corona kunnen we nu geen adviesgesprekken voeren in de bus, we delen alleen de energiebespaarpakketten uit. Daarin zit isolatiemateriaal en een handig boek.
Wilt u ook een bespaarpakket afhalen? Dat kan voor het laatst op 21 november op de Markt in Bemmel, we staan daar vaan 10 uur tot drie uur ’s middags.
De energiebus maakt onderdeel uit van een eenjarig project over energiebesparing. We werken samen met de gemeente. Meer informatie staat op www.energieloketlingewaard.nl onder Lingewaard doet wat!