Schone lucht in huis is belangrijk

Ventilatie van uw woning is belangrijk, want vervuilde binnenlucht kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Als u te weinig ventileert, hopen vervuilende stoffen en vocht zich op. Het is daarom van belang dat uw huis goed geventileerd wordt. Heeft u mechanische ventilatie in huis? Dan kan deze op termijn vervuild raken. Regelmatige controle en grondige schoonmaak is daarom noodzakelijk.

Goed ventileren? Zo doet u dat!

De eenvoudigste manier van ventileren is continu een klapraam of deur open te houden. Helaas geeft u inbrekers daardoor de mogelijkheid om binnen te komen. Bovendien brengt dit in de wintermaanden onnodig veel kou in huis. Daarom zijn er speciale ventilatieroosters in de handel.

Dubbele beglazing is meestal al voorzien van ventilatieroosters. De meeste nieuwbouwwoningen zijn daarnaast voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem dat ventileert op plekken waar veel vocht of damp voorkomt, zoals in de keuken en in de badkamer. Om goed (en dus continu) te ventileren, is het vooral van belang deze mechanische ventilatie nooit uit te zetten en om ventilatieroosters altijd open te houden.

Daarnaast kunt u letten op de volgende zaken:

  • Ventileer extra als u kookt, doucht of als er veel mensen in huis zijn. 
  • Verminder vocht in huis door te koken met het deksel op de pan, de was buiten te drogen en vloeren na het dweilen direct te drogen. 
  • Ventileer bij vochtig weer - ook dan is buitenlucht vaak schoner en droger dan de lucht in huis.
  • Controleer regelmatig of ventilatieroosters goed werken en schoon zijn. 
  • Lucht vertrekken regelmatig, maar zet (in de winter) de ramen niet langer dan een half uur open. Dat voorkomt onnodig warmteverlies. 
  • Schakel mechanische ventilatie nooit uit. Trek de stekker van de centrale ventilatorunit niet uit het stopcontact, behalve bij onderhoud. 
  • Laat uw mechanische ventilatie elke twee jaar door een professioneel installatiebedrijf schoonmaken en onderhouden.

--------------------------------

Energie besparen met project “De knop om” in de wijken de Dries en Molenwijk in Gendt

De coöperatie Lingewaard Energie gaat voor de gemeente een wijkproject opzetten op het gebied van huishoudelijke energiebesparing:  “De knop om”. Het project gaat in oktober van start in de wijken de Dries en Molenwijk in Gendt en deze zijn  in samenspraak met het wijkplatform Molenwijk-Dries  geselecteerd. Er wordt gewerkt met "Energieambassadeurs", actieve bewoners die zich inzetten voor het project en de boodschap en de bedoeling ervan uitdragen.

Duurzaam leven in Lingewaard

De gemeente Lingewaard wil graag werk maken van duurzaamheid. In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid heeft de gemeente opgenomen dat zij inwoners wil aanzetten tot het besparen van energie in hun huishouden. Lingewaard Energie gaat met het project “De knop om” actief aan de slag met besparingsdoelen en –tips om zo een besparing te realiseren in energieverbruik en kosten. Het project start in oktober 2014 en loopt twee stookseizoenen achter elkaar. De gemeente wil hierna het project mogelijk ook in andere wijken opstarten.

Ambassadeurs en deelnemers

Om de doelstellingen te bereiken zoekt Lingewaard Energie alvast enthousiaste bewoners uit bovenstaande wijken die zich willen inzetten of meer informatie wensen.

Woont u in de wijk de Dries of Molenwijk? Kijk dan op www.lingewaardenergie.nl en meld u aan! 

In de wijk met De Knop Om
Fotografie : Linda Boerma

Burendag had op zaterdag 27 september een duurzaam tintje in de wijken De Dries en Molenwijk in Gendt. Naast koffie met zelfgemaakte appeltaart en kinderactiviteiten is op deze dag het startsein gegeven voor “De Knop om”. De afgelopen weken heeft het wijkplatform Molenwijk-Dries haar best gedaan uit zoveel mogelijk straten van de wijken energieambassadeurs te vinden. En met succes! Er zijn inmiddels 10 ambassadeurs die van start gaan met het besparingstraject van 6 weken. Lingewaard Energie gaat hen ondersteunen met kennis en kunde.

De Wattcher, het apparaat dat deel uitmaakt van het besparingsprogramma en ter beschikking gesteld door de gemeente, is bij de ambassadeurs thuis geïnstalleerd. Het apparaat geeft het totale huidige elektriciteitsverbruik in de woning weer. Dit, in combinatie met het online besparingsprogramma, gaat bewoners helpen aan de slag te gaan met kleine en/of grote gedragsveranderingen in het huishouden. Het doel: zoveel mogelijk energie en geld te besparen samen met je buurtgenoten.

Installatie van de Wattcher
Fotografie : Linda Boerma

Na de eerste ronde gaan de ambassadeurs op zoek naar enthousiaste buren die ook mee willen doen en wordt er een wedstrijd tussen alle straten gehouden. De ambassadeurs helpen de buurtbewoners met het installeren van de Wattcher en ondersteunen wanneer nodig met tips en adviezen.

Het was een gezellige dag met enthousiaste wijkbewoners! We hebben er zin in het een succesvol project te laten worden....