Coöperatie Lingewaard Energie U.A.

 

Wij zijn..

een groep enthousiaste burgers, die het initiatief heeft genomen om als Lingewaard Energie, in samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheid en bedrijfsleven), door kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te gaan bevorderen. We willen daarmee draagvlak opbouwen om uiteindelijk te komen tot collectieve opwekking van duurzame energie binnen de gemeente Lingewaard. Het burgerinitiatief is voortgekomen uit ideële overwegingen, kent geen winstoogmerk, is onafhankelijk en richt zich op de inwoners van Lingewaard.

 

De visie

van Lingewaard Energie is dat de huidige en toekomstige inwoners van Lingewaard minder afhankelijk moeten worden van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen en grootschalige energieproductie. Daarnaast willen we dat het milieu minder belast wordt door CO2-uitstoot bij de energieproductie.

Door nu de omschakeling te maken naar duurzame lokale energiebronnen en niet te wachten op initiatieven van overheid, energiemaatschappijen en andere marktpartijen, dragen we bij aan een duurzame energievoorziening voor de toekomst.

 

De ambitie

van Lingewaard Energie is, om in 2020 minimaal 20% van het particulier energiegebruik in Lingewaard (ca. 14 miljoen kWh) duurzaam en collectief te produceren tegen een concurrerende prijs. Om deze ambitie te halen willen we optimaal gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die lokaal aanwezig zijn (bijv. biomassa, zon en wind). We streven ernaar te komen tot de oprichting van een coöperatie. Voor de distributie van collectief geproduceerde duurzame energie willen we gebruik maken van bestaande infrastructuur (netwerken).