In mei t/m oktober 2015 heeft Lingewaard Energie in samenwerking met de gemeente een pilot uitgevoerd op basisschool Donatushof in Bemmel.

Doel
Deze pilot had twee doelen. Allereerst: de kinderen én hun ouders met een eenvoudige en leuke boodschap energie te laten besparen. En verder om de school inzicht en handvatten te geven om te kunnen besparen op hun eigen energierekening en daarnaast eenvoudig inzicht krijgt in mogelijkheden voor het toepassen van energiebesparende maatregelen.


De energiehuishouding in het onderwijs biedt vaak voldoende mogelijkheden voor verduurzaming. Vooral in bestaande huisvesting zijn grote verbeteringen mogelijk, ook zonder ingrijpende investeringen. De oplossing zit in energiebesparende maatregelen waarbij de kosten niet hoger zijn dan de besparingen die zij opleveren. De reductie van kosten en CO2-uitstoot die we hiermee bereiken, dragen bij aan de doelstelling van de gemeente Lingewaard en Lingewaard Energie.

Aanpak

  1. De kinderen van groep 6/7 kregen energielessen. Ze werden op creatieve manier bewust gemaakt van hun energieverbruik en wat hiervan de invloed is op natuur, dieren en het klimaat. Uiteindelijk zijn ze aan de slag gegaan om etiketten voor shampoo-flessen te ontwerpen om zo hun ouders, broertjes en zusjes te helpen herinneren dat 5 minuten douchen echt lang genoeg is. Verder zijn ze op zoek gegaan naar (groot)verbruikers in school. Door bijvoorbeeld TL lampen te tellen en de koelkasten te meten. Dit heeft meegeholpen bij het uiteindelijke energie-advies aan de school
  2. De school zelf heeft een energie-advies gekregen. Vanuit Lingewaard Energie is samen met de kinderen gekeken naar de energieverbruikers in de school en is ook een monitoringssysteem geïnstalleerd. Aan de hand van de resultaten is een rapport opgesteld over de manieren waarop energie bespaard kan worden.
    Als voorbeeld van een concrete besparing weet de school nu dat vervanging van de huidige lampen door LED het verbruik gehalveerd kan worden (van 17.000 kWh per jaar naar 8.500 kWh). Met een investering van € 6000,- in LED verlichting kan ieder jaar €1100,- worden bespaard op de energiekosten.

Reactie van Donatushof
Ook wij streven ernaar een duurzame school te worden en zijn enthousiast over de aanpak van Lingewaard Energie! Het heeft ons veel inzicht en handvatten opgeleverd. Daarnaast kunnen wij elke besparing die dit oplevert rechtstreeks besteden aan het onderwijs aan de kinderen” -Mariken Goris, directeur Donatushof-


Wordt vervolgd
Deze pilot heeft ons veel kennis en inzichten gegeven. Deze zullen we gaan inzitten in het vervolg van het project De Knop Om, dat een vervolg krijgt op alle scholen in Lingewaard.