Op 26 april 2014 zijn 16 zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubhuis van b.o.d. “de Sprinters” in Bemmel. Het betreft het eerste clubhuis in Lingewaard waarvoor Coöperatie Lingewaard Energie een advies aan het bestuur van de sportvereniging heeft opgesteld voor de installatie van een zonnestroom-systeem. Dit advies had niet alleen betrekking op het aantal en type zonnepanelen, maar ook de configuratie van de zonnepanelen op het platte dak, de keuze van de omvormer en een kosten-opbrengsten analyse van het systeem. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten de zonnepanelen te gaan aanbrengen.