In het kader van het project “Energiek Lingewaard” verzorgen energiecoaches van Lingewaard Energie energiescans van particuliere woningen. Hierbij wordt een inspectie van de woning ter plaatse uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de energetische conditie van de woningschil. Dit gebeurt mede aan de hand van warmtebeelden (zie foto). Verbeteringen aan woningschil worden voorgesteld, en tips voor besparing op gasverbruik gegeven. Het elektriciteitsverbruik wordt geanalyseerd aan de hand van aanwezige verlichting en apparatuur in de woning. Ook hier worden tips gegeven voor besparing. Tot slot wordt gekeken of de woning geschikt is voor plaatsing van een zonnestroom-systeem, en wordt een kosten-batenanalyse hiervoor gemaakt. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage.
De kosten van een dergelijke energiescan bedragen € 87,50 (incl. btw). Dit helft van dit bedrag wordt in mindering gebracht op de nota van een bedrijf aangesloten bij het Energiecollectief Lingewaard, wanneer dit bedrijf voor meer dan € 2.500 (incl. btw) aan energiebesparende maatregelen aan de woning heeft uitgevoerd.