Begin 2017 zal de gemeenteraad van Lingewaard een besluit nemen over een mogelijke locatie van een windpark in de gemeente Lingewaard. De kans is groot dat gekozen gaat worden voor een locatie op Bergerden (tegenwoordig “Next Garden” genoemd). Lingewaard Energie is in gesprek met een ontwikkelaar van windparken om één windturbine van dit toekomstige windpark zelf te gaan exploiteren, waarbij inwoners van Lingewaard in deze windturbine kunnen participeren. Daarmee kan een belangrijke doelstelling van Lingewaard Energie (lokale opwekking van duurzame energie door en voor inwoners van Lingewaard) bereikt worden.