Project Locatie Omschrijving Contactpersoon Status
IKC de Regenboog

Bemmel 

Zon-PV

Lingewaard Energie verzorgde het ontwerp, de constructietoets van het dak, de provinciale subsidie aanvraag, de crowdfunding, de opstelling van het prestatiecontract, de selectie en aanbesteding van de installateur, de uitvoeringsbegeleiding en oplevering!

Frans van Herwijnen

Gerealiseerd 2019

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Tuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden) 

Ontwikkeling en bouw van een drijvend zonnepark met een vermogen van 1,67 MWp (6.150 zonnepanelen) op het gietwaterbasin in het tuinbouwgebied Next Garden. Zie www.drijvendzonneparklingewaard.nl 

Frans van Herwijnen, Pieter Siekman en Stefan Peelen

 

Gerealiseerd 2018
De Knop Om voor Scholen Lingewaard Lingewaard Energie heeft de handen ineengeslagen met onze gemeente, de scholenstichtingen De Linge, Atos en Batavorum om aan de slag te gaan met duurzaamheid. We lichten de school door op energieverbruik, geven gastlessen over warm watergebruik om ouders, broertjes en zusjes te helpen korter te douchen, en energiedetectives krijgen geheime opdrachten: zie www.lingewaardenergie.nl/deknopomopschool Danielle van Berge Henengouwen en Robert Sonderen Lopend 2018
Energieloket Lingewaard Lingewaard Aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen van inwoners over energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Zie: www.energieloketlingewaard.nl Gerard Visser en Cor Princen Lopend 2018
Energiek Lingewaard Lingewaard Organiseren van informatieavonden voor inwoners op het gebied van woningisolatie, zonnestroom-systemen, zonnewarmte-systemen, warmtepompen, pelletkachetls, etc. in samenwerking met Het Energiecollectief Lingewaard Paul Benders en Henk Andringa Lopend
Openbare basisschool de Tichelaar Gendt Zon-PV op dak school Robert Sonderen Lopend
Dorpshuis Angeren Zon-PV, Energiebesparing Henk Andringa, Gerard Visser en Cor Princen Lopend
Windpark Lingewaard Onderzoek naar de mogelijkheid tot plaatsing van een aantal windturbines voor lokaal opwekken van groene stroom, met burgerparticipatie. Frans van Herwijnen Onderzoek
Sporthal De Schaapskooi Bemmel Zon-PV op dak sporthal Frans van Herwijnen en Pieter Siekman Onderzoek
Diverse particuliere woningen Lingewaard Zon-PV op dak woningen Frans van Herwijnen Lopend 2013-2018
Sporthal Walburgen Gendt Zon-PV op dak sporthal Robbert Bakker en Frans van Herwijnen Lopend 2017
Energie Battle Lingewaard Coördinatie Energy Battle georganiseerd door het Klimaatverbond Frans van Herwijnen Gerealiseerd eind 2013-begin 2014
Duurzaamheidsmarkt Bemmel Organisatie van Duurzaamheidsmarkten in Lingewaard i.o.v. de gemeente Lingewaard Paul Benders Gerealiseerd in 2013-2014-2015
Energietop Lingewaard Lingewaard Discussieavond waarop de basis is gelegd voor een duurzame samenwerking tussen gemeente, initiatiefnemers, bedrijfsleven en burgers om te komen tot een verdere verduurzaming van Lingewaard. Bestuur Lingewaard Energie Gehouden op 25 Februari 2015
VvE Terra Huissen Advisering zon-PV op appartementengebouw Frans van Herwijnen Gerealiseerd 2015
Clubhuis Rugby Club Betuwe Bemmel Zon-PV Frans van Herwijnen Gerealiseerd 2015
De Minkhof Bemmel Zon-PV op dak leef-en-doe-boerderij Gerard Visser en Robert Sonderen Gerealiseerd 2015
Clubhuis b.o.d. de Sprinters Bemmel Na onderzoek en advies van Lingewaard Energie zijn op het dak van het clubhuis zonnepanelen geplaatst. Kees Blok Gerealiseerd 2015
De Knop Om Gendt Project i.o.v. de gemeente Lingewaard, om te komen tot bewustwording van eigen energieverbruik en energiebesparing door gedragsverandering van bewoners van de wijk Molenwijk/Dries in Gendt Danielle van Berge Henegouwen en Marielle Milder Gerealiseerd in 2015-2016
Sporthal Walburgen Gendt Energiescan sporthal Walburgen en complet v.v. De Bataven i.s.m. WM3 Robbert Bakker en Frans van Herwijnen Gerealiseerd nov. 2015
Clubhuis GVA Doornenburg Energiescan Henk Andringa, Gerard, Visser en Frans van Herwijnen Gerealiseerd maart 2016
Clubhuis LTC Gendt Gendt Energiescan Robbert Bakker en Frans van Herwijnen Gerealiseerd okt. 2016
Clubhuis S.V. Angeren Angeren Energiescan Henk Andringa, Gerard Visser en Frans van Herwijnen Gerealiseerd dec. 2016
Stedium Huissen Onderzoek zon-PV op dak Henk Andringa, Gerard Visser en Frans van Herwijnen Gerealiseerd mei 2017

 

Laatst bijgewerkt: 22 Augustus 2019