Alle partijen steunen de Roadmap van Lingewaard Energie: Lingewaard in 2045 CO2 neutraal

 

Op dinsdagavond 6 maart heeft Lingewaard Energie in de Valom in Huissen haar Roadmap om te komen tot een CO2-neutraal Lingewaard gepresenteerd aan zo’n 100 geïnteresseerde inwoners, ondernemers en politici. De boodschap was duidelijk; om Lingewaard in 2045 CO2 neutraal te krijgen, moeten we de komende jaren met duurzaamheid op alle fronten maximaal inzetten; zowel op het gebied van energiebesparing en isolatie van alle woningen, als ook met het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Dit betekent dus inzet van zonnepanelen op alle beschikbare daken, gebruik van biogas, warmtenetten en aardwarmte, maar ook de inzet van meerdere windmolens is onmisbaar om deze doelstellingen te halen.

Tijdens het Lingewaards Duurzaamheidsdebat op 6 Maart 2018 heeft Lingewaard Energie haar 'roadmap' gepresenteerd.

In het document wordt geschetst wat er moet gebeuren om Lingewaard in de nabije toekomst CO2-neutraal te laten worden.

Het volledige document is hier te downloaden. De oplegnotitie bij de roadmap staat hier.

Wordt gemeente Lingewaard een groene koploper of grijze achterblijver?

Wilt u ook in gesprek met inwoners, bedrijven en politiek over een duurzame toekomst voor Lingewaard?

Kom dan op dinsdagavond 6 maart 19:30 tot 22:00 naar het Lingewaards Duurzaamheidsdebat in de Valom, Karstraat 2 in Huissen!

“Wat moet er gebeuren om Lingewaard CO2-neutraal te krijgen?” In antwoord hierop heeft Lingewaard Energie een ‘roadmap’ voorbereid. We presenteren deze roadmap tijdens het Lingewaards Duurzaamheidsdebat.

Duurzaamheidsjournalist Michel Jehae zal de avond leiden. Het programma is als volgt: 

 

De voor 22 februari 2018 geplande excursie naar het Drijvend Zonnepark gaat helaas niet door!

De excursie op 19 april 2018 gaat wel door. De installateur is dan druk bezig met de montage van drijvers en zonnepanelen op het gietwaterbasin.