Doelstelling

Stichting Lingewaard Energie

 

 

 • De Stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan besparing van energie en collectieve opwekking van hernieuwbare energie door inwoners, instellingen en bedrijven in Lingewaard in  het kader van de energietransitie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - het versterken van het duurzaamheidsbewustzijn binnen de gemeente Lingewaard;
  - het stimuleren van besparingen op het energieverbruik van bewoners en instellingen in Lingewaard;
  - het geven van voorlichting, informatie en adviezen aan inwoners en instellingen in Lingewaard middels het Energieloket Lingewaard en informatie- en thema-avonden;
  - het stimuleren van initiatieven voor collectieve opwekking van duurzame energie in Lingewaard;
  - het participeren in projecten voor collectieve opwekking van duurzame energie in Lingewaard;
  - het beschikbaar stellen van elektrische deelauto’s;
  - het samenwerken met andere organisaties om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken; alsmede
  - het ondersteunen van lokale duurzaamheidsinitiatieven in de kernen van Lingewaard.