Overzicht van alle projecten van Lingewaard Energie

In het kader van het project “Energiek Lingewaard” verzorgen energiecoaches van Lingewaard Energie energiescans van particuliere woningen. Hierbij wordt een inspectie van de woning ter plaatse uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar de energetische conditie van de woningschil. Dit gebeurt mede aan de hand van warmtebeelden (zie foto). Verbeteringen aan woningschil worden voorgesteld, en tips voor besparing op gasverbruik gegeven. Het elektriciteitsverbruik wordt geanalyseerd aan de hand van aanwezige verlichting en apparatuur in de woning. Ook hier worden tips gegeven voor besparing. Tot slot wordt gekeken of de woning geschikt is voor plaatsing van een zonnestroom-systeem, en wordt een kosten-batenanalyse hiervoor gemaakt. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage.
De kosten van een dergelijke energiescan bedragen € 87,50 (incl. btw). Dit helft van dit bedrag wordt in mindering gebracht op de nota van een bedrijf aangesloten bij het Energiecollectief Lingewaard, wanneer dit bedrijf voor meer dan € 2.500 (incl. btw) aan energiebesparende maatregelen aan de woning heeft uitgevoerd.

Als Lingewaard Energie door een particulier wordt benaderd voor advies over plannen om te komen tot aanschaf van zonnepanelen, stellen we altijd voor om ook zijn of haar buren enthousiast te maken om samen met hen zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen. Voor geïnteresseerde buren geeft onze ‘zonnecoach’ dan een voorlichtingsavond bij de bewoner thuis, waarna meestal ook de buren zich aansluiten en er collectief een offerteaanvraag gedaan kan worden met inkoopvoordeel voor de bewoners.

Coöperatie Lingewaard Energie U.A. heeft in samenwerking met tuinders het Drijvend Zonnepark Lingewaard (DZL) ontwikkeld op het gietwaterbassin aan de Azalealaan in het tuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden). Het gaat om een zonnepark van ca. 6.150 panelen waarmee jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen kWh zonnestroom opgewekt kan worden. Dit is goed voor ruim 500 huishoudens! Het zonnepark is sinds Juni 2018 operationeel en kon gerealiseerd worden met een provinciale subsidie en een groot aantal crowdfunders.

Meer informatie over het drijvend zonnepark is te vinden op : www.drijvendzonneparklingewaard.nl 

In mei t/m oktober 2015 heeft Lingewaard Energie in samenwerking met de gemeente een pilot uitgevoerd op basisschool Donatushof in Bemmel.

Doel
Deze pilot had twee doelen. Allereerst: de kinderen én hun ouders met een eenvoudige en leuke boodschap energie te laten besparen. En verder om de school inzicht en handvatten te geven om te kunnen besparen op hun eigen energierekening en daarnaast eenvoudig inzicht krijgt in mogelijkheden voor het toepassen van energiebesparende maatregelen.