Basisschool De Borgwal start energiebesparingsproject De knop om met spectaculaire aftrap in Diergaarde Blijdorp.

Op uitnodiging van Lingewaard Energie en Waterspaarders gaan 75 bovenbouw leerlingen op 13 oktober naar de Nationale Waterspaarders Dag in Rotterdam. Op deze dag zullen leerlingen van De Borgwal een belofte overhandigen aan prinses Laurentien van Oranje. Leerlingen doen de belofte aan de prinses om zelf korter te douchen maar ook hun omgeving daarin te motiveren...

Collectieve uitvoering van spouwmuurisolatie is altijd voordeliger

Voor woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 geldt dat de spouwmuren tijdens de bouw niet geïsoleerd zijn. Woningen gebouwd vanaf 1989 moesten op grond van regelgeving tijdens de bouw reeds voorzien worden van spouwmuurisolatie. Bij woningen gebouwd tussen 1975 en 1989 moet nader onderzocht worden of de spouw al dan niet (na)geïsoleerd is.

Heeft u een woning met een on-geïsoleerde spouwmuur, dan kunt u veel energie en dus ook uitgaven besparen door deze te laten isoleren door een erkend bedrijf voor spouwmuurisolatie. U heeft een terugverdientijd van slechts 3 jaar op uw investering.

U kunt dat natuurlijk individueel doen, maar ook kunt u uw buren in de straat (met een zelfde woning als u) eens polsen of zij mogelijk ook interesse hebben om tot spouwmuurisolatie over te gaan. Het blijkt namelijk dat de kosten voor spouwmuurisolatie per m2 sterk teruglopen bij toename van het totale muuroppervlak dat in één keer kan worden uitgevoerd. De onderstaande tabel laat dit zien.

Als u samen met uw buren spouwmuurisolatie in één keer collectief laat uitvoeren, bespaart u dus tweemaal: in jaarlijkse energiekosten en in uitvoeringskosten.

Spouwmuur oppervlak in m2  60-70  71-80  81-100  101-130  131-180  >180

Richtprijs per m2 (excl. BTW)

€ 18,50 € 17 € 16 € 15 € 14 € 13

 

 

Voor spouwmuurisolatie kunt u ook nog subsidie krijgen: Voor meer informatie over deze subsidie, zie de website www.woningisolatie.nu .

Het kan allemaal makkelijk, maar waarom doen we het dan niet? Het is geen verrassing meer dat we hard op weg zijn naar natuurrampen door de gevolgen van de opwarming van onze aarde. Sinds 1901 zijn de afgelopen 20 jaar de warmste geweest.  Niet alleen voor de volgende generatie (ach, het zijn maar onze kinderen) maar ook al voor de onze is deze verandering merkbaar. We moeten dus nu iets doen. En dat betekent minderen met het gebruik van energie, het stoppen van fossiele brandstoffen (zoals de vuile kolencentrales) en het stimuleren van duurzame energieopwekking. Gelukkig zien we hierin verandering.

Steeds meer grote investeerders trekken hun geld uit kolencentrales en stoppen dit in duurzame energie. Die kanteling vindt dus plaats. Nu wij zelf nog. Maar liefst een kwart van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door energieverspilling, thuis en op het werk. Door bijvoorbeeld je huis te isoleren, minder vlees te eten, bewust om te gaan met je verbruik of aanschaf van zonnepanelen kun je makkelijk zelf iets doen. We snappen ook dat het onoverzichtelijk is nu deze markt fors groeit. Van een paar honderd bedrijven enkele jaren geleden, noemen nu zo’n 1.600 bedrijven in Nederland zich installateur van zonnepanelen. Onze belangrijkste adviezen zijn: vraag meerdere offertes, vraag door naar garanties (ook na faillissement), informeer eens bij buren en kijk op zonatlas.nl of je dak geschikt is. Het loont echt, terugverdientijden minder dan 8 jaar blijken al vaak haalbaar. Dus help ons en vooral jezelf en doe iets!

Direct na ontvangst van de Omgevingsvergunning voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard hebben we op 1 april 2016 een aanvraag voor SDE+ subsidie ingediend. Dit betreft een subsidie voor de exploitatie van het zonnepark voor een periode van 15 jaar. Door overtekening van het beschikbaar gestelde budget, met name door subsidieaanvragen voor biomassa bijstook in kolencentrales en projecten met geothermie, heeft slechts 1 op de 6 zon-PV- projecten een beschikking gekregen. Helaas hoorde ons project daar niet bij. In het najaar is er een tweede kans, waar wij vol voor zullen gaan.
De SDE+ subsidie is nodig om een sluitende Business Case voor het zonnepark te krijgen.