De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. De uitstoot van CO2 moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd t.o.v. het jaar 1990.
Dat heeft de rechter in Den Haag op 24 juni 2015 besloten in de ‘klimaatzaak‘ die Urgenda en 900 mede-eisers hadden aangespannen tegen de Nederlandse overheid.
De rechter stelde vast dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.
Een historische uitspraak, waar wij als Lingewaard Energie heel blij mee zijn.
Het vormt een steun in de rug voor ons om de uitstoot van CO2 ook in Lingewaard drastisch te verlagen, enerzijds door energiebesparing en anderzijds door het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen.

Sinds kort is Lingewaard Energie in het bezit van een warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen we onze dienstverlening uitbreiden en onze leden nog beter helpen.  De camera is primair bedoeld om tijdens het najaar en de winter warmte-lekken (isolatieproblemen) bij woningen op te sporen. Ook in het zomerseizoen zijn er leuke toepassingen, zoals te lezen in onderstaand verslag van Gerard Visser :

 

Afgelopen week op een zonnig moment even met de Ir camera op het dak van de garage geklommen en wat plaatjes geschoten van de zonnepanelen.
Daarnaast wat gelezen over (temperatuur) metingen aan zonnepanelen. 
Een van de prettige eigenschappen van de camera is dat (indien gewenst) het infra rode beeld wordt aangevuld met de contouren van het zichtbare beeld.
Het balkje in de rechterzijde van het beeld laat de temperatuur verdeling zien van de totale opname.
 

 

 Analyse (foto 1 : 2 zonnepanelen op het garage-dak)

  • Alle afzonderlijke cellen laten een egale temperatuurverdeling zien
  • Hoewel de temperatuurverschillen klein zijn, is op het linker paneel goed het koelend effect van de wind te zien op de cellen van de eerste rij en deels van de tweede rij
  • Doordat de onderzijde vlak boven het dak ligt, is het koelend effect minder. Dit is te zien aan de iets hogere temperatuur rechtsonder
  • Vanwegen de 'benedenwindse' ligging is het effect op het rechtse paneel nog iets groter

Op 17 Maart 2015 heeft voorzitter Paul Benders namens Coöperatie Lingewaard Energie het Gelders Energieakkoord ondertekend. Onder de ondertekenaars waren ook de gemeente Lingewaard, veel organisaties, bedrijvenverenigingen, gemeentes, woonstichtingen en lokale energiecoöperaties.

Door ondertekening bevestigen en versterken deze partijen de afspraken gemaakt in het SER Energieakkoord en leggen ze de basis voor een gezamenlijke en krachtige invulling daarvan voor de provincie Gelderland.

Gelderland is één van de meest actieve provincies als het gaat om duurzaamheid. De aanwezigheid van het grote aantal ondertekenaars geeft wel aan dat duurzaamheid leeft in de provincie Gelderland en dat de ambities breed worden gedragen.

 

De volledige tekst van het akkoord en ook een samenvatting (getiteld "Verbreden, verdiepen en verspreden")  zijn te vinden op:  www.klimaatverbond.nl

De eerste woonmarkt van Lingewaard op 21 maart 2015 was bedoeld om potentiële kopers en huurders wegwijs te maken in alles wat er speelt bij het kopen/huren van een woning.

Naast een aantal makelaars en beide woningcorporaties waren ook bedrijven aanwezig die je in en om de woning nodig hebt voor de financiering en inrichting.

Lingewaard Energie was als onafhankelijke partij uitgenodigd om adviezen en aanwijzingen te geven over energiebesparingsmaatregelen en het installeren van duurzame energiesystemen.

Voor woningen is het belangrijk te weten of de woning goed is geïsoleerd. Een goed geïsoleerde woning geeft een goed wooncomfort. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van allerlei leuke gadgets die kunnen helpen bij het duurzaam gebruiken van energie.

Duurzaam en comfortabel wonen begint bij de schil van de woning. Ongeïsoleerde muren geven aan de binnenkant kou af in de kamer. Met een goede isolatie blijft de binnenmuur op temperatuur waardoor het comfortabeler is in de kamer, maar waardoor ook minder energie nodig is voor de verwarming. Is de woning voldoende goed geïsoleerd, dan kan worden gedacht aan de installatie van duurzame energiesystemen.

Coöperatie Lingewaard Energie heeft zich op deze Woonmarkt prima kunnen profileren. Ruim 200 mensen hebben deze markt bezocht. Veel mensen waren positief verrast over onze activiteiten en het feit dat dit allemaal door vrijwilligers wordt opgepakt. Ook gaven verschillende mensen aan na te willen denken over een actieve rol binnen onze Coöperatie.

Wij vinden het heel plezierig dat de organisatie van deze Woonmarkt ons deze mogelijkheid geboden heeft.