(Lingewaard, 25 Maart 2014)

De oprichtingsbijeenkomst van Coöperatie Lingewaard Energie was een inspirerende avond. Er was een mooie variatie aan sprekers en gasten, die ieder vanuit hun vakgebied ervaringen en kennis deelden.
De avond werd geopend door Notaris van Schaijk die belangeloos de oprichting van de coöperatie heeft verzorgd. Door samen met voorzitter Paul Benders een zonnepaneel aan te sluiten werd symbolisch de hoop uitgesproken dat er nog vele panelen zullen volgen; een aftrap naar meer duurzame energie in Lingewaard.
Naast zonne-energie was er aandacht voor energiebesparing, windenergie, zonnepanelen op schooldaken en daken van sportverenigingen.
Doel van de avond was naast het delen van kennis ook vooral het werven van leden voor de coöperatie. Want zonder leden is er geen toekomst voor een coöperatie. Lingewaard Energie dankt de eerste 30 leden die ze op deze avond mocht inschrijven. Meer leden zijn nodig om samen mooie lokale initiatieven en projecten in de toekomst te kunnen realiseren.
Een belangrijke conclusie van de avond is dat er de behoefte is aan kleinschalige en concrete themabijeenkomsten. Lingewaard Energie zal daarom in 2014 een aantal thema bijeenkomst organiseren.
Meedoen en op de hoogte blijven? Meld u aan als lid of voor hun nieuwsbrief op deze site.

 

Bekijk het interview van Lingewaard Lokaal met Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie.

 

Overweegt u een zonne-energiesysteem aan te schaffen, dan moet u dit nu doen!  Niet alleen levert u daarmee een bijdrage aan een beter milieu (zonne-energie is schoon en 100% duurzaam), u profiteert van jaarlijks lagere energiekosten, u verdient de investeringskosten al binnen 8 à 10 jaar terug, u verhoogt de waarde van uw huis en u bent minder afhankelijk van toekomstige prijsstijgingen van elektriciteit (over de afgelopen jaren gemiddeld 5% per jaar).

U kunt zelf offertes voor installatie van zonnepanelen aanvragen bij (lokale) bedrijven of gebruikmaken van collectieve inkoopacties (zie hierna). Nog beter is het als u meerdere buren enthousiast kunt maken om samen met u zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen. U kunt daarmee een collectief inkoopvoordeel behalen, een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in uw straat en uw straat een duurzame uitstraling geven. Lingewaard Energie wilt u daarbij graag terzijde staan als coach, om u op gang te helpen. Neem daartoe contact met ons op via onze website.

De gemeente Lingewaard heeft de ambitie om tot de duurzaamste gemeenten van Gelderland te behoren. Een ambitie die door Lingewaard Energie van harte wordt onderschreven en ondersteund.

Kijk op de website van de gemeente Lingewaard om op de hoogte gehouden te worden van de actuele ontwikkelingen binnen Lingewaard op het gebied van duurzaamheid.