Op 17 Maart 2015 heeft voorzitter Paul Benders namens Coöperatie Lingewaard Energie het Gelders Energieakkoord ondertekend. Onder de ondertekenaars waren ook de gemeente Lingewaard, veel organisaties, bedrijvenverenigingen, gemeentes, woonstichtingen en lokale energiecoöperaties.

Door ondertekening bevestigen en versterken deze partijen de afspraken gemaakt in het SER Energieakkoord en leggen ze de basis voor een gezamenlijke en krachtige invulling daarvan voor de provincie Gelderland.

Gelderland is één van de meest actieve provincies als het gaat om duurzaamheid. De aanwezigheid van het grote aantal ondertekenaars geeft wel aan dat duurzaamheid leeft in de provincie Gelderland en dat de ambities breed worden gedragen.

 

De volledige tekst van het akkoord en ook een samenvatting (getiteld "Verbreden, verdiepen en verspreden")  zijn te vinden op:  www.klimaatverbond.nl

De eerste woonmarkt van Lingewaard op 21 maart 2015 was bedoeld om potentiële kopers en huurders wegwijs te maken in alles wat er speelt bij het kopen/huren van een woning.

Naast een aantal makelaars en beide woningcorporaties waren ook bedrijven aanwezig die je in en om de woning nodig hebt voor de financiering en inrichting.

Lingewaard Energie was als onafhankelijke partij uitgenodigd om adviezen en aanwijzingen te geven over energiebesparingsmaatregelen en het installeren van duurzame energiesystemen.

Voor woningen is het belangrijk te weten of de woning goed is geïsoleerd. Een goed geïsoleerde woning geeft een goed wooncomfort. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van allerlei leuke gadgets die kunnen helpen bij het duurzaam gebruiken van energie.

Duurzaam en comfortabel wonen begint bij de schil van de woning. Ongeïsoleerde muren geven aan de binnenkant kou af in de kamer. Met een goede isolatie blijft de binnenmuur op temperatuur waardoor het comfortabeler is in de kamer, maar waardoor ook minder energie nodig is voor de verwarming. Is de woning voldoende goed geïsoleerd, dan kan worden gedacht aan de installatie van duurzame energiesystemen.

Coöperatie Lingewaard Energie heeft zich op deze Woonmarkt prima kunnen profileren. Ruim 200 mensen hebben deze markt bezocht. Veel mensen waren positief verrast over onze activiteiten en het feit dat dit allemaal door vrijwilligers wordt opgepakt. Ook gaven verschillende mensen aan na te willen denken over een actieve rol binnen onze Coöperatie.

Wij vinden het heel plezierig dat de organisatie van deze Woonmarkt ons deze mogelijkheid geboden heeft.

(Lingewaard, 25 Maart 2014)

De oprichtingsbijeenkomst van Coöperatie Lingewaard Energie was een inspirerende avond. Er was een mooie variatie aan sprekers en gasten, die ieder vanuit hun vakgebied ervaringen en kennis deelden.
De avond werd geopend door Notaris van Schaijk die belangeloos de oprichting van de coöperatie heeft verzorgd. Door samen met voorzitter Paul Benders een zonnepaneel aan te sluiten werd symbolisch de hoop uitgesproken dat er nog vele panelen zullen volgen; een aftrap naar meer duurzame energie in Lingewaard.
Naast zonne-energie was er aandacht voor energiebesparing, windenergie, zonnepanelen op schooldaken en daken van sportverenigingen.
Doel van de avond was naast het delen van kennis ook vooral het werven van leden voor de coöperatie. Want zonder leden is er geen toekomst voor een coöperatie. Lingewaard Energie dankt de eerste 30 leden die ze op deze avond mocht inschrijven. Meer leden zijn nodig om samen mooie lokale initiatieven en projecten in de toekomst te kunnen realiseren.
Een belangrijke conclusie van de avond is dat er de behoefte is aan kleinschalige en concrete themabijeenkomsten. Lingewaard Energie zal daarom in 2014 een aantal thema bijeenkomst organiseren.
Meedoen en op de hoogte blijven? Meld u aan als lid of voor hun nieuwsbrief op deze site.

 

Bekijk het interview van Lingewaard Lokaal met Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie.