Overweegt u een zonne-energiesysteem aan te schaffen, dan moet u dit nu doen!  Niet alleen levert u daarmee een bijdrage aan een beter milieu (zonne-energie is schoon en 100% duurzaam), u profiteert van jaarlijks lagere energiekosten, u verdient de investeringskosten al binnen 8 à 10 jaar terug, u verhoogt de waarde van uw huis en u bent minder afhankelijk van toekomstige prijsstijgingen van elektriciteit (over de afgelopen jaren gemiddeld 5% per jaar).

U kunt zelf offertes voor installatie van zonnepanelen aanvragen bij (lokale) bedrijven of gebruikmaken van collectieve inkoopacties (zie hierna). Nog beter is het als u meerdere buren enthousiast kunt maken om samen met u zonnepanelen op hun dak te laten aanbrengen. U kunt daarmee een collectief inkoopvoordeel behalen, een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in uw straat en uw straat een duurzame uitstraling geven. Lingewaard Energie wilt u daarbij graag terzijde staan als coach, om u op gang te helpen. Neem daartoe contact met ons op via onze website.

De gemeente Lingewaard heeft de ambitie om tot de duurzaamste gemeenten van Gelderland te behoren. Een ambitie die door Lingewaard Energie van harte wordt onderschreven en ondersteund.

Kijk op de website van de gemeente Lingewaard om op de hoogte gehouden te worden van de actuele ontwikkelingen binnen Lingewaard op het gebied van duurzaamheid.