Met de gemeente Lingewaard hebben we in februari goede afspraken gemaakt voor 2020 over onze
activiteiten. We hebben een aantal opdrachten gekregen, waar we met veel enthousiasme mee aan
de slag gaan. Dat zijn het organiseren van de dag van de duurzaamheid op 10 oktober en zes thema-
avonden. Ook hebben we budget gekregen voor het blijven uitvoeren van het energieloket.
Daarnaast heeft de gemeente bij het rijk subsidie aangevraagd en gekregen voor een apart
programma energiebesparing; Lingewaard doet wat! Op de site van het energieloket vindt u daar
meer informatie over. We werken hierin samen met Avalon Advies, de werkgroep Duurzaam
Zilverkamp en de gemeente.
We weten nog niet hoe Covid-19 al onze activiteiten zal beïnvloeden, we houden u op de hoogte.
Vooralsnog gaan het energieloket en de bijeenkomsten niet door.

Afgelopen schrikkeldag is een delegatie van Lingewaard Energie aangeschoven bij een gesprek tussen selecte vertegenwoordigers van de Lingewaardse politiek en John Verheijden, de coördinator van Zutphen Energie. Een inspirerende ochtend, waarop we leerden dat een energie-coöperatie zich best sociaaleconomische ambities mag aanmeten. Bijvoorbeeld door sterk in te zetten op lokaal geproduceerde energie en op betrokkenheid van de eigen installateurs. Maar ook door samen met de betrokken instanties ook arme huishoudens te helpen zuinig met energie om te gaan. Door veel energie te steken in het opbouwen en onderhouden van haar netwerk in de Zutphense samenleving, draagt Zutphen Energie bij aan sociale samenhang.

Loop bij een bezoekje aan Zutphen ook eens binnen bij de Energiewinkel (Overwelving10). Dank aan John voor het inspirerende verhaal en aan GL voor de uitnodiging.

Wat is een Energieambassadeur? 

Een Energieambassadeur is iemand die energiebesparing leuk vindt. Iemand die zijn of haar woning
energiezuiniger wil maken of al gemaakt heeft. Daarnaast goed inzicht wil hebben of meer wil weten
over zijn of haar eigen gedrag met betrekking tot het energiegebruik. 
Verder is een energieambassadeur een enthousiaste en communicatief vaardige vrijwilliger die zich
inzet om zijn buurtgenoten te enthousiasmeren en ondersteunen bij energiebesparing in de woning. 


Wie zoeken we?

 • Bewoners met interesse in energie besparen. 
  Je praat graag over verduurzamen en bewustwording en je maakt makkelijk contact met
  buurtbewoners.
 • Bewoners die in hun woning of buurt ervaring hebben met isolatie, energie besparen of
  energie opwekken en andere buurtbewoners daarover zouden willen enthousiasmeren en/of
  bij willen ondersteunen.
 • Je vindt het prima om dit op vrijwillige basis te doen, het gaat om een aantal dagdelen en/of
  avonden per jaar. 

Voor inwoners van Lingewaard zijn dit jaar extra mogelijkheden om energie te besparen. Samen met het Energieloket Lingewaard, voert de gemeente verschillende activiteiten uit.    

Praten met Energieambassadeurs  Energieambassadeurs helpen mensen met energie besparen in hun huis. De gemeente zoekt mensen die dit leuk vinden om te doen. Meer informatie is te vinden op de site van het Energieloket.

De Energiebus rijdt door Lingewaard  De Energiebus gaat naar de dorpen en wijken met informatie over energiebesparen. Bewoners kunnen in gesprek met de ambassadeurs en adviseurs van het Energieloket. In de Energiebus krijg je advies op maat. Om thuis aan de slag te kunnen, krijg je een bespaarpakket.