Baksteenfabrikant Caprice onderzoekt of zij windmolens kunnen plaatsen bij hun fabriek Huissenswaard. We houden u van de ontwikkelingen van dit plan op de hoogte

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is af en heeft ter inzage gelegen. Hierin staan de onderzoeken genoemd die nodig zijn om tot een goede afweging te komen. Op deze notitie zijn 25 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft naar aanleiding van de zienswijzen een reactienota geschreven en een advies aan Caprice. Dit werd toegelicht in een inloopbijeenkomst op 13 mei. De documenten zijn te vinden op de site van de gemeente, klik hier. Nu gaat Caprice de milieueffectrapportage maken en de vergunningsaanvraag voorbereiden. Het gaat om grotere molens dat de windmolens bij Ressen, verschillende hoogtes worden doorgerekend. De ashoogte zal tussen de 120 en 160 meter zijn, de tiphoogte maximaal 240 meter. Bij de onderzoeken wordt ook de doortrekking van de A15 meegenomen.

Op 22 maart vierde Lingewaard Energie met haar leden en een groot aantal genodigden haar 5-jarig bestaan in de Theaterkerk in Bemmel.

Na het welkomstwoord door voorzitter Paul Benders was het de beurt aan burgemeester Marianne Schuurmans. Zij gaf aan trots te zijn op de mooie projecten van Lingewaard Energie; het resultaat van initiatief en vasthoudendheid van een groep actieve vrijwilligers.
Ook wethouder Aart Slob sprak zijn waardering uit voor Lingewaard Energie. Hij mocht namens Lingewaard Energie de duurzaamheidsprijs Lingewaard uitreiken aan de Theaterkerk. De Stichting Kerk Bemmel isoleerde de grote kerk en installeerde een warmtepomp, een installatie voor warmteterugwinning en zonnepanelen. Verder zijn veel oude materialen uit de kerk hergebruikt in de nieuwe inrichting.

Lingewaard Energie denkt graag met u mee tijdens onze thema-avond op 11 april. We zijn een bewonersinitiatief, vooral bekend van het drijvend zonnepark en het energieloket. Na deze avond heeft u inzicht in de rekening, de belasting en uw energiegebruik. Verbruikt u minder of meer dan gemiddeld? Onze techneuten laten ook zien hoe u elektriciteit kunt besparen en zelf opwekken. De andere thema-avond van Lingewaard Energie (in mei) gaat over hoe u het gasverbruik kunt verminderen.

De avond is op 11 april in De Tichel in Haalderen. De inloop is om zeven uur en om half acht starten we (let op de wegwerkzaamheden in Haalderen). Entree is gratis, inclusief een kop koffie. U kunt uw eigen jaarrekening opzoeken en meenemen, dan kunnen we persoonlijk op uw eigen situatie ingaan.

In de roadmap van Lingewaard Energie staat hoe we onze gemeente energieneutraal kunnen maken. Daarin staat dat niet alleen inwoners, maar zeker ook bedrijven stappen moeten zetten om energie te besparen en vervolgens duurzaam op te wekken. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat daarmee bezig is, is Caprice baksteen met hun steenfabriek Huissenswaard.


De baksteenindustrie is al vanaf 2010 bezig om te verduurzamen. Dat doet deze sector door zo veel mogelijk energie te besparen in hun fabrieksprocessen en door van elkaar te leren en samen op te trekken. Steenfabriek Huissenswaard in Lingewaard heeft nu zo veel mogelijk energie bespaard binnen de fabriek zelf. Het familiebedrijf is nu aan het onderzoeken of windenergie een mogelijkheid is voor hen, omdat zij op de lange termijn klimaatneutraal willen produceren en wellicht ook van het aardgas af willen. De bedoeling is dat zij op het eigen terrein door windmolens eerst volledig over gaan op duurzame energie en de mogelijkheid onderzoeken om waterstof gaan maken. De ovens zouden dan (na aanpassingen) op waterstof kunnen stoken. Dit is pionieren voor het bedrijf en een goed resultaat is niet zeker. Landelijk zijn andere industriële bedrijven waaronder hoogovens hier ook mee bezig, in samenwerking met universiteiten, maar het is nog nergens uitgevoerd.