Woensdag 13 maart is op IKC De Regenboog in Bemmel de officiële aftrap geweest de school te verduurzamen. De eerste grote stap is om het grote dak op het zuiden te voorzien van 216 zonnepanelen.
De Regenboog vindt het belangrijk om aan het thema duurzaamheid veel aandacht te besteden en vooral leerlingen daarin mee te nemen, daarom is de school in elke groep deze periode actief met het thema ‘Duurzame Energie’ aan de slag gegaan. Ook voor ouders, personeelsleden en inwoners van Lingewaard is het project interessant omdat zij kunnen deelnemen aan de crowdfunding. Met de zonnepanelen gaat de school fors op energielasten besparen.
Een deel van de investering wordt met crowdfunding opgehaald. Geïnteresseerden kunnen een bedrag van € 100 - € 350 uitlenen aan de school. Dit bedrag wordt in 5 jaar terugbetaald met een rente van 4%.
DOE MEE en help om IKC de Regenboog duurzamer te maken?
Meer informatie over het project en deelname aan de crowdfunding vindt u op de nieuwspagina van IKC de Regenboog en de projectpagina van Greencrowd.

Dinsdag 12 maart 19:30 uur in 'de Kuul', Wagenweg 12e, Huissen

"Wat te doen met mijn CV-ketel ?"  Deze vraag leeft onder veel bewoners van Lingewaard. Lingewaard Energie organiseert daarom op 12 maart een Thema-avond met dit onderwerp.

Lingewaard Energie heeft inspirerende sprekers uitgenodigd voor de avond :

  • De heer Bekkenkamp van Pluimers Isolatie BV. Door beter te isoleren verminderen we de warmtevraag en het energieverbruik.
  • De heer van Dijk van Remeha. Hoe kunnen we nu en in de toekomst ons huis verwarmen ?
  • De heer Albers van van de Ree en partners Financiële Diensten. Hoe financieren we energiebesparende maatregelen en aanpassingen ?

Wat is de energietransitie?
Kolen, olie en gas zijn fossiele brandstoffen. Ze veroorzaken bij verbranding niet alleen vervuiling (roet en fijnstof) maar ook een hoge CO2 -uitstoot. We willen deze vervuilende brandstoffen op termijn vervangen door schone, hernieuwbare en betrouwbare energiebronnen. Dit vervangingsproces noemen we de energietransitie: de overgang van fossiele naar hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. De voortgang van de energietransitie wordt op dit moment sterk gehinderd door het klimaatdebat. Daarbij gaat het met name over de uitstoot van CO2.

Klimaatverandering en de uitstoot van CO2
We constateren dat in de afgelopen decennia het gemiddelde CO2 gehalte in de atmosfeer sterk is toegenomen. Kooldioxide is - naast methaan - een van de zogenaamde broeikasgassen. Door hogere concentraties CO2 in de atmosfeer ontstaat het broeikaseffect. Hierdoor neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe.

Boven Led-TL (warm-wit) en onderaan oude TL-balken

Scouting Bemmel heeft hun oude TL-lampen vervangen door LED-TL. Niet zozeer vanwege de energiebesparing, maar meer om de lampen in de hoge nok zo min mogelijk te hoeven vervangen.  De voordelen zijn dat het licht direct aangaat, rustiger brandt (minder flikkeren) en meer licht geeft naar beneden (vanwege goede reflectorlaag). De lampen verbruiken ook minder energie. 
Wanneer u dit thuis wil doen, let op het volgende:

  • u kunt de oude armatuur gebruiken
  • vervang wel de starter (wordt ook wel meegeleverd)
  • voorschakelapparaat loshalen, deze verbruikt anders nog energie. 


Vragen over het vervangen van TL-verlichting door LED ?  De medewerkers van Energieloket Lingewaard helpen u graag verder.