Woensdag 12 december heeft Lingewaard Energie een thema-avond gehouden rond de vraag: Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag. Niet onbelangrijk gezien de energietransitie die nu in volle gang is en die we ongetwijfeld gaan voelen in de portemonnee. De opslag hiervoor gaat de komende jaren fors omhoog.

De avond werd gestart met hoe de energierekening er eigenlijk uitziet. Deze bestaat uit een deel vaste kosten en een deel variabele kosten. De variabele kosten incl. belasting, bestaan uit de geleverde m3 gas en kWh elektriciteit en zijn te beïnvloeden. Duidelijk werd ook dat er geen grote verschillen tussen de energieleveranciers zitten. De belasting wordt per gebruikte eenheid geheven, dus dat je met energiebesparing dubbel financieel bespaart.

Afgelopen week was in de Gelderlander een artikel te lezen over een drijvend zonnepark op het Zwanewater in Huissen. De reacties waren van negatief tot positief. Een mogelijke oorzaak voor de negatieve reacties is dat de journalist het artikel niet met ons heeft afgestemd.
De projectgroep DZL onderzoekt de mogelijkheid een drijvende zonneweide op het Zwanewater te plaatsen. Er zijn afspraken met de eigenaar van de plas en we weten dat de bedrijven op het Looveer interesse hebben om de energie af te nemen. Het is nog niet zeker of er überhaupt een zonnepark mag komen, de gesprekken met vergunningverleners worden de komende weken gevoerd. Extra punt van aandacht is de wisselende waterstand. Niet alleen nu met laag water, maar ook die bij hoog water. Een zonnepark op het Zwanewater moet dan ook anders worden verankerd dan het Drijvend Zonnepark Lingewaard op de gietwaterplas in Bergerden. Zodra er meer nieuws is zullen we dit melden.

woensdag 12 december 20:00 in 'de Klok', Markt 1, Gendt

Het was deze zomer echt goed warm! De tuinen en de natuur hebben afgelopen zomer flink te lijden gehad van de droogte. Alle cijfers laten zien dat het klimaat sneller opwarmt dan ooit en zulke extreme zomers zullen vaker voorkomen.
De oplossing is niet eenvoudig en vraagt de inzet van overheid, bedrijven en bewoners. Lingewaard Energie wil de aarde op een goede manier doorgeven aan onze (klein-) kinderen en ons steentje bijdragen aan de oplossing. We zijn een bewonersinitiatief dat onder andere het drijvend zonnepark heeft gemaakt en op scholen energieprogramma’s uitvoert (De knop om).

Op zaterdag 10 november heeft een enthousiaste delegatie van VVD Lingewaard een bezoek gebracht aan het drijvend zonnepark. De weersomstandigheden waren redelijk gunstig, en de energieteller was net de miljoen kWh gepasseerd. Pieter Siekman heeft ter plaatse de rondleiding verzorgd, en de vele vragen beantwoord.

Aansluitend is er geluncht in de Buitenpoort Zalen in Huissen, waar Robbert Bakker een presentatie heeft gegeven over de diverse activiteiten van Lingewaard Energie met daarbij een inhoudelijke toelichting op de Roadmap “Lingewaard CO2 neutraal in 2045”.

Tenslotte heeft Cor Princen het Energieloket voor de deelnemers in de praktijk gebracht door in te gaan op de persoonlijke energievraagstukken van meerdere VVD-aanwezigen. Het was een boeiende en gezellige bijeenkomst