Op zaterdag 10 november heeft een enthousiaste delegatie van VVD Lingewaard een bezoek gebracht aan het drijvend zonnepark. De weersomstandigheden waren redelijk gunstig, en de energieteller was net de miljoen kWh gepasseerd. Pieter Siekman heeft ter plaatse de rondleiding verzorgd, en de vele vragen beantwoord.

Aansluitend is er geluncht in de Buitenpoort Zalen in Huissen, waar Robbert Bakker een presentatie heeft gegeven over de diverse activiteiten van Lingewaard Energie met daarbij een inhoudelijke toelichting op de Roadmap “Lingewaard CO2 neutraal in 2045”.

Tenslotte heeft Cor Princen het Energieloket voor de deelnemers in de praktijk gebracht door in te gaan op de persoonlijke energievraagstukken van meerdere VVD-aanwezigen. Het was een boeiende en gezellige bijeenkomst

Onder het toeziend oog van ca. 70 geïnteresseerden heeft Lingewaard Energie informatie gegeven op de vraag: "wat te doen met mijn oude CV ketel ?"
Na een film van Andre Kuipers over de opwarming van de aarde, werd er door Robbert Bakker van Lingewaard Energie ingegaan op wat het Klimaatakkoord betekent voor inwoners de gemeente Lingewaard. Conclusie we moeten alles inzetten om de afgesproken doelen van dit akkoord te halen. Als we vol inzetten op energiebesparing en op wat vervolgens nodig is duurzaam opwekken dan kan de gemeente Lingewaard in 2045 CO2 neutraal staan volgens de roadmap van Lingewaard Energie.

Vrijdag 31 Augustus 2018 was het zover, de officiële opening van Drijvend Zonnepark Lingewaard.

Burgemeester Marianne Schuurmans en gedeputeerde Peter Drenth openden samen het drijvende zonnepark door het onthullen van een display met daarop de energieopbrengst van het park. 

 

Bekijk hier het interview van omroep Lingewaard met de initiatiefnemers van Drijvend Zonnepark Lingewaard.

Vooruitlopend op de officiële opening op vrijdag a.s. heeft de nieuwe Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Lingewaard Aart Slob (CDA) uitgebreid de tijd genomen het Drijvend Zonnepark Lingewaard te bekijken. Tijdens het bezoek werd wederom duidelijk dat we elkaar vinden in nut en noodzaak van de energietransitie; en in de wens vaart te maken met de realisatie van concrete projecten voor opwekking van hernieuwbare energie in Lingewaard. Wethouder Slob toonde zich voorstander van een grote mate van burgerparticipatie bij dergelijke projecten en wij zijn voornemens hierin (waar mogelijk) samen met de gemeente op te trekken.