Maandag 19 augustus 2019 is het zonnestroom-systeem van het IKC De Regenboog in Bemmel opgeleverd.

Op het dakvlak van deze school dat gericht is op het Zuiden zijn door Tenten Solar Zonnepanelen BV totaal 216 zonnepanelen van 320 Wp aangebracht. Het systeem met een vermogen van 69,12 kWp levert jaarlijks ca. 66.000 kWh zonnestroom.

Als Lingewaard Energie zijn we bij het project betrokken geweest in verschillende rollen. Zo verzorgden wij het ontwerp, de constructietoets van het dak, de provinciale subsidie aanvraag, de opstelling van het prestatiecontract, de selectie en aanbesteding van de installateur en de uitvoeringsbegeleiding en oplevering. Ook hebben we de crowdfunding georganiseerd, waarbij zowel ouders van leerlingen als leden van Lingewaard Energie in het project konden participeren.

Het project vormt een mooie afsluiting van het traject “De Knop Om op scholen”, waarin eerst het energieverbruik van het IKC De Regenboog structureel is gereduceerd, en daarna het resterende stroomverbruik van deze school duurzaam wordt opgewekt.

"Een inspirerende avond over de mogelijkheden voor energiebesparing en verduurzaming". Zo luidde de samenvatting van één van de bezoekers aan de informatieavond in Haalderen.

De eerste helft van de avond werd er informatie gegeven door Lingewaard Energie, Energiecollectief Lingewaard en Obdam Financieel advies. Na de pauze was er op de informatiemarkt volop gelegenheid om verdere vragen te stellen aan lokale ondernemers. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de bezoekers.

Informatieavond gemist ?  Op 22 November wordt in het dorpshuis in Angeren nog een avond georganiseerd!

Baksteenfabrikant Caprice onderzoekt of zij windmolens kunnen plaatsen bij hun fabriek Huissenswaard. We houden u van de ontwikkelingen van dit plan op de hoogte

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is af en heeft ter inzage gelegen. Hierin staan de onderzoeken genoemd die nodig zijn om tot een goede afweging te komen. Op deze notitie zijn 25 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft naar aanleiding van de zienswijzen een reactienota geschreven en een advies aan Caprice. Dit werd toegelicht in een inloopbijeenkomst op 13 mei. De documenten zijn te vinden op de site van de gemeente, klik hier. Nu gaat Caprice de milieueffectrapportage maken en de vergunningsaanvraag voorbereiden. Het gaat om grotere molens dat de windmolens bij Ressen, verschillende hoogtes worden doorgerekend. De ashoogte zal tussen de 120 en 160 meter zijn, de tiphoogte maximaal 240 meter. Bij de onderzoeken wordt ook de doortrekking van de A15 meegenomen.

Op 22 maart vierde Lingewaard Energie met haar leden en een groot aantal genodigden haar 5-jarig bestaan in de Theaterkerk in Bemmel.

Na het welkomstwoord door voorzitter Paul Benders was het de beurt aan burgemeester Marianne Schuurmans. Zij gaf aan trots te zijn op de mooie projecten van Lingewaard Energie; het resultaat van initiatief en vasthoudendheid van een groep actieve vrijwilligers.
Ook wethouder Aart Slob sprak zijn waardering uit voor Lingewaard Energie. Hij mocht namens Lingewaard Energie de duurzaamheidsprijs Lingewaard uitreiken aan de Theaterkerk. De Stichting Kerk Bemmel isoleerde de grote kerk en installeerde een warmtepomp, een installatie voor warmteterugwinning en zonnepanelen. Verder zijn veel oude materialen uit de kerk hergebruikt in de nieuwe inrichting.