Lingewaard Energie denkt graag met u mee tijdens onze thema-avond op 11 april. We zijn een bewonersinitiatief, vooral bekend van het drijvend zonnepark en het energieloket. Na deze avond heeft u inzicht in de rekening, de belasting en uw energiegebruik. Verbruikt u minder of meer dan gemiddeld? Onze techneuten laten ook zien hoe u elektriciteit kunt besparen en zelf opwekken. De andere thema-avond van Lingewaard Energie (in mei) gaat over hoe u het gasverbruik kunt verminderen.

De avond is op 11 april in De Tichel in Haalderen. De inloop is om zeven uur en om half acht starten we (let op de wegwerkzaamheden in Haalderen). Entree is gratis, inclusief een kop koffie. U kunt uw eigen jaarrekening opzoeken en meenemen, dan kunnen we persoonlijk op uw eigen situatie ingaan.

In de roadmap van Lingewaard Energie staat hoe we onze gemeente energieneutraal kunnen maken. Daarin staat dat niet alleen inwoners, maar zeker ook bedrijven stappen moeten zetten om energie te besparen en vervolgens duurzaam op te wekken. Een goed voorbeeld van een bedrijf dat daarmee bezig is, is Caprice baksteen met hun steenfabriek Huissenswaard.


De baksteenindustrie is al vanaf 2010 bezig om te verduurzamen. Dat doet deze sector door zo veel mogelijk energie te besparen in hun fabrieksprocessen en door van elkaar te leren en samen op te trekken. Steenfabriek Huissenswaard in Lingewaard heeft nu zo veel mogelijk energie bespaard binnen de fabriek zelf. Het familiebedrijf is nu aan het onderzoeken of windenergie een mogelijkheid is voor hen, omdat zij op de lange termijn klimaatneutraal willen produceren en wellicht ook van het aardgas af willen. De bedoeling is dat zij op het eigen terrein door windmolens eerst volledig over gaan op duurzame energie en de mogelijkheid onderzoeken om waterstof gaan maken. De ovens zouden dan (na aanpassingen) op waterstof kunnen stoken. Dit is pionieren voor het bedrijf en een goed resultaat is niet zeker. Landelijk zijn andere industriële bedrijven waaronder hoogovens hier ook mee bezig, in samenwerking met universiteiten, maar het is nog nergens uitgevoerd.

Woensdag 13 maart is op IKC De Regenboog in Bemmel de officiële aftrap geweest de school te verduurzamen. De eerste grote stap is om het grote dak op het zuiden te voorzien van 216 zonnepanelen.
De Regenboog vindt het belangrijk om aan het thema duurzaamheid veel aandacht te besteden en vooral leerlingen daarin mee te nemen, daarom is de school in elke groep deze periode actief met het thema ‘Duurzame Energie’ aan de slag gegaan. Ook voor ouders, personeelsleden en inwoners van Lingewaard is het project interessant omdat zij kunnen deelnemen aan de crowdfunding. Met de zonnepanelen gaat de school fors op energielasten besparen.
Een deel van de investering wordt met crowdfunding opgehaald. Geïnteresseerden kunnen een bedrag van € 100 - € 350 uitlenen aan de school. Dit bedrag wordt in 5 jaar terugbetaald met een rente van 4%.
DOE MEE en help om IKC de Regenboog duurzamer te maken?
Meer informatie over het project en deelname aan de crowdfunding vindt u op de nieuwspagina van IKC de Regenboog en de projectpagina van Greencrowd.

Dinsdag 12 maart 19:30 uur in 'de Kuul', Wagenweg 12e, Huissen

"Wat te doen met mijn CV-ketel ?"  Deze vraag leeft onder veel bewoners van Lingewaard. Lingewaard Energie organiseert daarom op 12 maart een Thema-avond met dit onderwerp.

Lingewaard Energie heeft inspirerende sprekers uitgenodigd voor de avond :

  • De heer Bekkenkamp van Pluimers Isolatie BV. Door beter te isoleren verminderen we de warmtevraag en het energieverbruik.
  • De heer van Dijk van Remeha. Hoe kunnen we nu en in de toekomst ons huis verwarmen ?
  • De heer Albers van van de Ree en partners Financiële Diensten. Hoe financieren we energiebesparende maatregelen en aanpassingen ?