Wat is de energietransitie?
Kolen, olie en gas zijn fossiele brandstoffen. Ze veroorzaken bij verbranding niet alleen vervuiling (roet en fijnstof) maar ook een hoge CO2 -uitstoot. We willen deze vervuilende brandstoffen op termijn vervangen door schone, hernieuwbare en betrouwbare energiebronnen. Dit vervangingsproces noemen we de energietransitie: de overgang van fossiele naar hernieuwbare (duurzame) energiebronnen. De voortgang van de energietransitie wordt op dit moment sterk gehinderd door het klimaatdebat. Daarbij gaat het met name over de uitstoot van CO2.

Klimaatverandering en de uitstoot van CO2
We constateren dat in de afgelopen decennia het gemiddelde CO2 gehalte in de atmosfeer sterk is toegenomen. Kooldioxide is - naast methaan - een van de zogenaamde broeikasgassen. Door hogere concentraties CO2 in de atmosfeer ontstaat het broeikaseffect. Hierdoor neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe.

Boven Led-TL (warm-wit) en onderaan oude TL-balken

Scouting Bemmel heeft hun oude TL-lampen vervangen door LED-TL. Niet zozeer vanwege de energiebesparing, maar meer om de lampen in de hoge nok zo min mogelijk te hoeven vervangen.  De voordelen zijn dat het licht direct aangaat, rustiger brandt (minder flikkeren) en meer licht geeft naar beneden (vanwege goede reflectorlaag). De lampen verbruiken ook minder energie. 
Wanneer u dit thuis wil doen, let op het volgende:

  • u kunt de oude armatuur gebruiken
  • vervang wel de starter (wordt ook wel meegeleverd)
  • voorschakelapparaat loshalen, deze verbruikt anders nog energie. 


Vragen over het vervangen van TL-verlichting door LED ?  De medewerkers van Energieloket Lingewaard helpen u graag verder.

Woensdag 12 december heeft Lingewaard Energie een thema-avond gehouden rond de vraag: Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag. Niet onbelangrijk gezien de energietransitie die nu in volle gang is en die we ongetwijfeld gaan voelen in de portemonnee. De opslag hiervoor gaat de komende jaren fors omhoog.

De avond werd gestart met hoe de energierekening er eigenlijk uitziet. Deze bestaat uit een deel vaste kosten en een deel variabele kosten. De variabele kosten incl. belasting, bestaan uit de geleverde m3 gas en kWh elektriciteit en zijn te beïnvloeden. Duidelijk werd ook dat er geen grote verschillen tussen de energieleveranciers zitten. De belasting wordt per gebruikte eenheid geheven, dus dat je met energiebesparing dubbel financieel bespaart.

Afgelopen week was in de Gelderlander een artikel te lezen over een drijvend zonnepark op het Zwanewater in Huissen. De reacties waren van negatief tot positief. Een mogelijke oorzaak voor de negatieve reacties is dat de journalist het artikel niet met ons heeft afgestemd.
De projectgroep DZL onderzoekt de mogelijkheid een drijvende zonneweide op het Zwanewater te plaatsen. Er zijn afspraken met de eigenaar van de plas en we weten dat de bedrijven op het Looveer interesse hebben om de energie af te nemen. Het is nog niet zeker of er überhaupt een zonnepark mag komen, de gesprekken met vergunningverleners worden de komende weken gevoerd. Extra punt van aandacht is de wisselende waterstand. Niet alleen nu met laag water, maar ook die bij hoog water. Een zonnepark op het Zwanewater moet dan ook anders worden verankerd dan het Drijvend Zonnepark Lingewaard op de gietwaterplas in Bergerden. Zodra er meer nieuws is zullen we dit melden.