Vooruitlopend op de officiële opening op vrijdag a.s. heeft de nieuwe Wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Lingewaard Aart Slob (CDA) uitgebreid de tijd genomen het Drijvend Zonnepark Lingewaard te bekijken. Tijdens het bezoek werd wederom duidelijk dat we elkaar vinden in nut en noodzaak van de energietransitie; en in de wens vaart te maken met de realisatie van concrete projecten voor opwekking van hernieuwbare energie in Lingewaard. Wethouder Slob toonde zich voorstander van een grote mate van burgerparticipatie bij dergelijke projecten en wij zijn voornemens hierin (waar mogelijk) samen met de gemeente op te trekken. 

Coöperatie Lingewaard Energie U.A. heeft in samenwerking met tuinders het Drijvend Zonnepark Lingewaard (DZL) ontwikkeld op het gietwaterbassin aan de Azalealaan in het tuinbouwgebied Bergerden. Het gaat om een zonnepark van ca. 6.000 panelen waarmee jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen kWh zonnestroom opgewekt kan worden. Dit is goed voor ruim 500 huishoudens! Inmiddels beschikken wij al over een omgevingsvergunning, een provinciale investeringssubsidie, en een grote groep crowdfunders die in het park willen investeren.

Door Tenten Solar Zonnepanelen zijn deze week de werkzaamheden op de locatie afgerond. Alle 6.150 panelen drijven nu een kleine vier weken op het water. Een indrukwekkend gezicht.
De afronding van de werkzaamheden heeft enige vertraging opgelopen t.o.v. de planning. Dit komt met name door de vele handelingen die nog op het water dienden te worden uitgevoerd.
Het is niet eenvoudig om over de drijvers te lopen, in tegenstelling tot zonnepanelen op een dak.
De opleverdatum is in goed overleg vastgesteld op 4 juli 2018.
Met slechts een paar kleine opleverpunten kijken wij terug op een succesvolle afronding van het project.

Vlak voor de oplevering van het Drijvend Zonnepark Lingewaard werden er opnames gemaakt voor programma 'Nederland heeft het!'.

De reportage is nu hier te bekijken.