De afgelopen weken zijn door Van Dalen diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het zonnepark.
Met het plaatsen van het laatste element is de keerwand voor de traforuimte nu gereed. De grondwal rond het bassin is aangevuld en daarmee hersteld.
De betonnen fundering voor de trafo is gestort. Liander heeft ons bericht dat de transformator inmiddels gereed is, en op 24 april geplaatst gaat worden.

De Franse fabrikant van de drijvers, Ciel et Terre, verzorgt ook de verankering van het drijvend zonnepark. Hiervoor worden er rondom de waterplas grondankers in de oevers geboord. Met simulatiemodellen hebben zij voor onze locatie de belastingen op de ankers onder extreme weersomstandigheden (windkracht 10) doorgerekend.

Tijdens 'kom in de kas' hebben veel mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te komen kijken bij het in aanbouw zijnde Drijvend Zonnepark Lingewaard in het kassengebied Next Garden (voorheen Bergerden).

De bezoekers moesten het nu nog even doen met een met een voorbeeld van een drijver en enthousiaste verhalen van de vrijwilligers van Lingewaard Energie. Op 16 April wordt begonnen met een gigantische klus, het leggen van de ruim 6000 drijvende zonnepanelen basin. Daar zijn zo'n 6 weken voor nodig. Volgens planning wordt het gehele project dan begin Juni door Tenten Solar opgeleverd.

De voor 22 februari 2018 geplande excursie naar het Drijvend Zonnepark gaat helaas niet door!

Op 26 april 2018 is er een excursie voor genodigden (leden van Lingewaard Energie en crowdfunders van het project). De installateur is dan druk bezig met de montage van drijvers en zonnepanelen op het gietwaterbasin.

Het gemeentelijk beleid in Lingewaard zet op dit moment in op 1,5% verlaging van het energieverbruik per jaar. Maar dit percentage zal in de komende collegeperiode fors omhoog moeten. Bij het door Lingewaard Energie georganiseerde Duurzaamheidsdebat op 6 maart gaf de VVD bij monde van Helga Witjes aan 1,5% te weinig te vinden. D66, CDA en GroenLinks omarmden een tempo van 3,5%. 

Lingewaard Energie heeft op basis van de vaak opvallend eensgezinde meningen van politiek, bedrijven en burgers  een vijftal aandachtspunten opgesteld die in de komende bestuursperiode door de gemeentepolitiek ter hand genomen zouden moeten worden.

Deze uitgangspunten zijn nu in een brief aan de formateur en onderhandelaars voor het nieuwe gemeentebestuur overgebracht. Daarnaast is er een brief naar de raadsleden gestuurd.