Tijdens 'kom in de kas' hebben veel mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te komen kijken bij het in aanbouw zijnde Drijvend Zonnepark Lingewaard in het kassengebied Next Garden (voorheen Bergerden).

De bezoekers moesten het nu nog even doen met een met een voorbeeld van een drijver en enthousiaste verhalen van de vrijwilligers van Lingewaard Energie. Op 16 April wordt begonnen met een gigantische klus, het leggen van de ruim 6000 drijvende zonnepanelen basin. Daar zijn zo'n 6 weken voor nodig. Volgens planning wordt het gehele project dan begin Juni door Tenten Solar opgeleverd.

De voor 22 februari 2018 geplande excursie naar het Drijvend Zonnepark gaat helaas niet door!

Op 26 april 2018 is er een excursie voor genodigden (leden van Lingewaard Energie en crowdfunders van het project). De installateur is dan druk bezig met de montage van drijvers en zonnepanelen op het gietwaterbasin.

Het gemeentelijk beleid in Lingewaard zet op dit moment in op 1,5% verlaging van het energieverbruik per jaar. Maar dit percentage zal in de komende collegeperiode fors omhoog moeten. Bij het door Lingewaard Energie georganiseerde Duurzaamheidsdebat op 6 maart gaf de VVD bij monde van Helga Witjes aan 1,5% te weinig te vinden. D66, CDA en GroenLinks omarmden een tempo van 3,5%. 

Lingewaard Energie heeft op basis van de vaak opvallend eensgezinde meningen van politiek, bedrijven en burgers  een vijftal aandachtspunten opgesteld die in de komende bestuursperiode door de gemeentepolitiek ter hand genomen zouden moeten worden.

Deze uitgangspunten zijn nu in een brief aan de formateur en onderhandelaars voor het nieuwe gemeentebestuur overgebracht. Daarnaast is er een brief naar de raadsleden gestuurd.

 

Alle partijen steunen de Roadmap van Lingewaard Energie: Lingewaard in 2045 CO2 neutraal

 

Op dinsdagavond 6 maart heeft Lingewaard Energie in de Valom in Huissen haar Roadmap om te komen tot een CO2-neutraal Lingewaard gepresenteerd aan zo’n 100 geïnteresseerde inwoners, ondernemers en politici. De boodschap was duidelijk; om Lingewaard in 2045 CO2 neutraal te krijgen, moeten we de komende jaren met duurzaamheid op alle fronten maximaal inzetten; zowel op het gebied van energiebesparing en isolatie van alle woningen, als ook met het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Dit betekent dus inzet van zonnepanelen op alle beschikbare daken, gebruik van biogas, warmtenetten en aardwarmte, maar ook de inzet van meerdere windmolens is onmisbaar om deze doelstellingen te halen.