Op de 4e algemene ledenvergadering van Coöperatie Lingewaard Energie werd (terecht) de vraag gesteld: “Liggen we op koers met het halen van onze doelstellingen voor 2020?” .

Om dat te kunnen beoordelen is het goed deze doelstellingen nog even te memoreren:

  •  
In 2020 moet het particulier energieverbruik (aardgas en elektriciteit) met 15% zijn afgenomen t.o.v. 2012; dit betekent een jaarlijkse afname van gemiddeld 2%;
  •  
In 2020 moet 20% van het particuliere elektriciteitsverbruik op een duurzame wijze lokaal worden opgewekt tegen een concurrerende prijs.

Voortaan kunnen inwoners van de gemeente Lingewaard ook in Huissen terecht bij het energieloket. Het loket is eens per twee weken (in de even weken) geopend van 14.00 tot 16.00 en vindt nu afwisselend plaats in Huissen en Bemmel.

Het overzicht van de openingstijden en locaties staat op de website van het energieloketlingewaard.

Samen met Lingewaard Energie hebben Iggy, Lars, Fenne en Zoë van basisschool de Vlinderboom in Bemmel onderzoek gedaan naar het energieverbruik in hun school. Zij hebben als echte energiedetectives onderzocht hoe ze het energieverbruik kunnen verlagen.
De conclusie van het viertal is dat door kleine aanpassingen in het gedrag bij leerkrachten en leerlingen al heel wat energie bespaard kan worden. Zij constateerden dat in veel lege klassen de verlichting, het digibord en beeldschermen gewoon aan staan.