Alle partijen steunen de Roadmap van Lingewaard Energie: Lingewaard in 2045 CO2 neutraal

 

Op dinsdagavond 6 maart heeft Lingewaard Energie in de Valom in Huissen haar Roadmap om te komen tot een CO2-neutraal Lingewaard gepresenteerd aan zo’n 100 geïnteresseerde inwoners, ondernemers en politici. De boodschap was duidelijk; om Lingewaard in 2045 CO2 neutraal te krijgen, moeten we de komende jaren met duurzaamheid op alle fronten maximaal inzetten; zowel op het gebied van energiebesparing en isolatie van alle woningen, als ook met het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Dit betekent dus inzet van zonnepanelen op alle beschikbare daken, gebruik van biogas, warmtenetten en aardwarmte, maar ook de inzet van meerdere windmolens is onmisbaar om deze doelstellingen te halen.

Tijdens het Lingewaards Duurzaamheidsdebat op 6 Maart 2018 heeft Lingewaard Energie haar 'roadmap' gepresenteerd.

In het document wordt geschetst wat er moet gebeuren om Lingewaard in de nabije toekomst CO2-neutraal te laten worden.

Het volledige document is hier te downloaden. De oplegnotitie bij de roadmap staat hier.

Na een lange aanloop is op 18 januari 2018 dan eindelijk de spade de grond ingegaan voor de bouw van het Drijvende Zonnepark Lingewaard. De civiele aannemer van Dalen uit Huissen is voortvarend aan de slag gegaan. In 2 dagen tijd is de duiker aangebracht en bijna de gehele keerwand op zijn plek gezet. Ondanks een kleine tegenslag door de vondst van kabels die volgens tekening niet op deze plek hadden mogen liggen, is er stevig doorgewerkt. Voor komende week staat het storten van de fundering gepland. Deze fundering is benodigd voor de transformator die later door Liander wordt geplaatst. Via deze transformator zal straks de zonnestroom op het openbare net worden gezet. Bij de installateur zijn de eerste pallets met zonnepanelen gearriveerd.

Na jarenlange voorbereidingen gaat de aanleg van het drijvend zonnepark Lingewaard nu echt van start. Nog dit voorjaar drijven er 6150 zonnepanelen op het gietwaterbasin. 

Lees hier het volledige artikel op de website van de Gelderlander.