Het kan allemaal makkelijk, maar waarom doen we het dan niet? Het is geen verrassing meer dat we hard op weg zijn naar natuurrampen door de gevolgen van de opwarming van onze aarde. Sinds 1901 zijn de afgelopen 20 jaar de warmste geweest.  Niet alleen voor de volgende generatie (ach, het zijn maar onze kinderen) maar ook al voor de onze is deze verandering merkbaar. We moeten dus nu iets doen. En dat betekent minderen met het gebruik van energie, het stoppen van fossiele brandstoffen (zoals de vuile kolencentrales) en het stimuleren van duurzame energieopwekking. Gelukkig zien we hierin verandering.

Steeds meer grote investeerders trekken hun geld uit kolencentrales en stoppen dit in duurzame energie. Die kanteling vindt dus plaats. Nu wij zelf nog. Maar liefst een kwart van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door energieverspilling, thuis en op het werk. Door bijvoorbeeld je huis te isoleren, minder vlees te eten, bewust om te gaan met je verbruik of aanschaf van zonnepanelen kun je makkelijk zelf iets doen. We snappen ook dat het onoverzichtelijk is nu deze markt fors groeit. Van een paar honderd bedrijven enkele jaren geleden, noemen nu zo’n 1.600 bedrijven in Nederland zich installateur van zonnepanelen. Onze belangrijkste adviezen zijn: vraag meerdere offertes, vraag door naar garanties (ook na faillissement), informeer eens bij buren en kijk op zonatlas.nl of je dak geschikt is. Het loont echt, terugverdientijden minder dan 8 jaar blijken al vaak haalbaar. Dus help ons en vooral jezelf en doe iets!

Direct na ontvangst van de Omgevingsvergunning voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard hebben we op 1 april 2016 een aanvraag voor SDE+ subsidie ingediend. Dit betreft een subsidie voor de exploitatie van het zonnepark voor een periode van 15 jaar. Door overtekening van het beschikbaar gestelde budget, met name door subsidieaanvragen voor biomassa bijstook in kolencentrales en projecten met geothermie, heeft slechts 1 op de 6 zon-PV- projecten een beschikking gekregen. Helaas hoorde ons project daar niet bij. In het najaar is er een tweede kans, waar wij vol voor zullen gaan.
De SDE+ subsidie is nodig om een sluitende Business Case voor het zonnepark te krijgen.

Energiek Lingewaard, een coproductie van Lingewaard Energie en Het-Energiecollectief Lingewaard, organiseert informatieavonden over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Na de druk bezochte avond in Bemmel afgelopen februari, gaan we deze keer naar Haalderen. U bent van harte uitgenodigd!

Er is weer een belangrijke stap gezet voor het realiseren van ons drijvend zonnepark....