Groen Gas Gelderland, voorheen bekend als Bio Energie Bergerden, is een grote biomassa vergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden).
De vergister zal jaarlijks 72.000 ton biomassa innemen. Het gaat hierbij vooral om (ingedikte) mest en gras, maar ook om bijproducten uit de agrarische industrie. De biomassa wordt na voorbewerking d.m.v. een vergistingsproces omgezet in biogas, waaruit groen gas wordt gewonnen. Uiteindelijk zal bijna 7 miljoen m3 groen gas op het regionale aardgasnet worden ingevoerd, genoeg voor de vergroening van de gashuishouding van 10.000 gezinnen.

Straatlantaarns in Lingewaard, Nijmegen, Over-Betuwe en Arnhem gaan branden op onze eigen energie !

Op vrijdag 7 juli heeft Coöperatie Lingewaard Energie samen met 3 andere coöperaties in de regio een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De andere 3 coöperaties zijn Windpower Nijmegen, Stichting Betuwe Energie uit Over-Betuwe en Rijn en IJssel Energie uit Arnhem. Deze coöperaties gaan stroom leveren aan 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.

Op de 4e algemene ledenvergadering van Coöperatie Lingewaard Energie werd (terecht) de vraag gesteld: “Liggen we op koers met het halen van onze doelstellingen voor 2020?” .

Om dat te kunnen beoordelen is het goed deze doelstellingen nog even te memoreren:

  •  
In 2020 moet het particulier energieverbruik (aardgas en elektriciteit) met 15% zijn afgenomen t.o.v. 2012; dit betekent een jaarlijkse afname van gemiddeld 2%;
  •  
In 2020 moet 20% van het particuliere elektriciteitsverbruik op een duurzame wijze lokaal worden opgewekt tegen een concurrerende prijs.

Voortaan kunnen inwoners van de gemeente Lingewaard ook in Huissen terecht bij het energieloket. Het loket is eens per twee weken (in de even weken) geopend van 14.00 tot 16.00 en vindt nu afwisselend plaats in Huissen en Bemmel.

Het overzicht van de openingstijden en locaties staat op de website van het energieloketlingewaard.